Lijken op hem

  • Over praktisch discipelschap
  • Geschikt voor Bijbelstudie
  • Toegankelijk en persoonlijk geschreven
  • Met korte gebeden
  • Met het oog op een missionaire houding

Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is? Hoe verandert je leven door het omgaan met Jezus? Volgens Jos Douma kan het niet anders of het ontdekken van Jezus Christus als de verlosser en Heer van je leven heeft gevolgen.

Toch worstelen christenen hier vaak mee, omdat ze geen werkelijke verandering in hun leven ervaren, hoe ze ook hun best doen. Daarom benadrukt de auteur in Jezus uitstralen dat lijken op Jezus begint bij kijken naar Jezus. Hij laat op een heldere en praktische manier zien hoe de bijbel hierover spreekt. Ook gaat hij in op verschillende praktijksituaties en bespreekt hij een aantal geestelijke oefeningen.

Dit boek is een handreiking voor elke christen die ernaar verlangt om Jezus voor te stellen aan andere mensen.

Er is in de kerken heel veel aandacht voor discipelschap. Dat is prachtig. Maar we moeten niet vergeten dat het hart van discipelschap klopt in Jezus. De boeken ‘Jezus ontdekken’, ‘Jezus aanbidden’ en ‘Jezus uitstralen’ gaan daarom ook echt over hém! Ze vormen een drieluik, maar kunnen ook afzonderlijk van elkaar gelezen worden.

Inhoud

Voorwoord

De glorie van Christus aanbidden

Deel 1 Namen van Jezus

Dag 1 U bent de messias
Dag 2 U bent het lam van God
Dag 3 U bent de bruidegom
Dag 4 U bent Gods mysterie
Dag 5 U bent de Mensenzoon
Dag 6 U bent de goede herder
Dag 7 U bent Gods evenbeeld
Dag 8 U bent de hoeksteen
Dag 9 U bent de hogepriester
Dag 10 U bent het licht voor de wereld

Deel 2 Deugden van Jezus

Dag 11 U bent eeuwig
Dag 12 U bent goed
Dag 13 U bent wijs
Dag 14 U bent almachtig
Dag 15 U bent barmhartig
Dag 16 U bent rechtvaardig
Dag 17 U bent liefdevol
Dag 18 U bent nederig
Dag 19 U bent heilig
Dag 20 U bent alomtegenwoordig

Deel 3 Daden van Jezus

Dag 21 U bent mens geworden
Dag 22 U geeft onderricht
Dag 23 U geneest
Dag 24 U hebt geleden
Dag 25 U bent gestorven aan het kruis
Dag 26 U bent opgestaan uit de dood
Dag 27 U bent naar de hemel gegaan
Dag 28 U geeft uw Geest
Dag 29 U pleit voor ons
Dag 30 U komt terug

Deel 4 Woorden van Jezus

Dag 31 U zegt: kom tot inkeer
Dag 32 U zegt: kom naar mij
Dag 33 U zegt: maak je geen zorgen
Dag 34 U zegt: jullie licht moet schijnen
Dag 35 U zegt: mijn vrede geef ik jullie
Dag 36 U zegt: houd je aan mijn geboden
Dag 37 U zegt: ik was een vreemdeling
Dag 38 U zegt: vrienden noem ik jullie
Dag 39 U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
Dag 40 U zegt: ik kom spoedig

Jezus aanbidden in de praktijk

Gesprekvragen

Gespreksvragen Jezus aanbidden

Onderstaande vragen helpen je op weg om geloofsgesprekken te voeren over wat je in het boek gelezen hebt.

Inleidend

1. Wat stel jij je voor bij de glorie van Christus?
2. Welke rol speelt aanbidding van Jezus in jouw leven? Wat zou je willen leren?
3. Hoe helpt het onderscheid tussen namen, deugden, daden en woorden van Jezus je om meer zicht te krijgen op zijn glorie?

Bij deel 1: Namen van Jezus

1. Welke van de tien genoemde namen van Jezus vind je de mooiste? Welke de belangrijkste? Waarom?
2. Welke naam zou je beter willen leren kennen? Hoe ga je dat doen?
3. Welke namen van Jezus vind je nog meer in de Bijbel?
4. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangesproken?

Bij deel 2: Deugden van Jezus

1. Welke van de tien genoemde deugden van Jezus vind je de mooiste? Welke de belangrijkste? Waarom?
2. Welke deugd zou je beter willen leren kennen? Hoe ga je dat doen?
3. Kun je nog andere deugden bedenken die bij Jezus horen?
4. In welke deugd zou jij in je dagelijkse leven graag willen groeien?
5. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangesproken?

Bij deel 3: Daden van Jezus

1. Welke van de tien genoemde daden van Jezus treft je het meest? Welke vind je de belangrijkste? Waarom?
2. Zet nog eens vijf andere daden van Jezus naast elkaar door in een van de evangeliën te gaan lezen. Wat valt je op?
3. Welke daden van Jezus vind je het navolgen speciaal waard in jouw leven?
4. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangesproken?

Bij deel 4: Woorden van Jezus

1. Welke van de tien genoemde uitspraken van Jezus vind je de mooiste? Welke de belangrijkste? Waarom?
2. Zoek nog tien woorden van Jezus op en bespreek wat je er in treft.
3. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangsproken?
4. Hoe kun je zo leren spreken dat je woorden ‘als van Jezus’ zijn?
5. Wat neem je vooral mee in je dagelijkse leven na het lezen van dit boek?