Welkom bij de vierde les! Hier vind je de vorige les.

Neem rustig de tijd om het onderstaande aandachtig te lezen met in je hart een gebed of de heilige Geest je wil leiden en je bewogenheid en ruimte wil geven.

Via onderstaande button kun je als je wilt ook een vraag doorgeven voor het Slotwebinar op woensdagavond 26 juni.

2.4 De sluier: zonden, wonden, bonden

Hoe wordt die sluier dan weggenomen? En wat moeten we ons concreet bij die sluier voorstellen? Ik wil nu proberen om wat we tot nu toe gezien hebben door te vertalen naar vandaag, naar ons eigen geloofsleven. Want waar zit die sluier of die bedekking nu precies in ons leven? Ik kies er daarbij voor om de sluier te zien als iets wat tussen ons en Christus in zit (dus we laten die verschillende plekken waar de sluier volgens Paulus overheen kan liggen nu even voor wat ze zijn: je gezicht, het oude verbond, je hart of het evangelie).

Welke bedekkingen kunnen er zijn? Welke gordijnen kunnen er hangen tussen jou en Jezus waardoor je zijn heerlijke uitstraling niet ziet? Want het kan bijvoorbeeld zijn dat je het evangelie wel hoort, en verstandelijk neem je het ook wel allemaal aan, maar dat je toch het gevoel hebt dat het bij jou zo niet werkt. Je kunt ook echt worstelen met deze vraag: ‘Hoe kan het dat het stralende evangelie van Jezus Christus zo weinig veranderend effect heeft in mijn leven?’

Ik probeer nu een richting van een antwoord te geven door op drie dingen te wijzen. Drie zaken die als een sluier tussen ons en Jezus in kunnen zitten waardoor we zijn krachtige uitstraling niet zien en het effect daarvan op ons leven missen. 

2.4.1 Zonden

Die sluier, dat kunnen onze zonden zijn. Als er zonden in ons leven zijn – ik heb het er nu niet over dat wij allemaal struikelen in ons leven en weer op mogen staan, dat is niet de zonde die ik nu bedoel – dan vormen die zonden een blokkade tussen Jezus en ons waardoor we zijn luister niet kunnen zien. Het gaat om zonden waarin wij blijven liggen, zonden waarmee we niet willen breken, onbeleden zonden of boezemzonden waar we ten diepste ook niet niet van af willen. Als die zonden er in ons leven zijn, dan vormen die een sluier. 

Als we vervolgens tegelijk zitten te klagen dat we maar niet veranderen, dat er maar geen geestelijke groei is zichtbaar is in ons leven, dan is dat klagen eigenlijk onterecht. Want we moeten er niet verbaasd over zijn dat we niet geestelijke groeien, dat we geen veranderingsproces doormaken, als we zonden in ons leven laten zitten. Want door die zonden kun je de luister van de Heer niet zien, en kun je dus niet veranderen. Die zonden zijn bijvoorbeeld dat jij altijd kwaad spreekt over anderen, dat je haatdragend bent en dat je die haat ook koestert in je hart, dat je altijd kritiek oefent op alles en iedereen. Dat is zonde. Het kan ook gaan om seksuele zonden in je leven, of afgoderij met je werk, je lichaam, je geld, je bezit. 

Het kan heel goed zijn om eens in alle eerlijkheid aan de hand van de Tien Geboden en de Bergrede van Jezus voor jezelf na te gaan of dat in jouw leven ook zo kan zijn: dat er zonden zitten die niet worden aangepakt en die je daardoor het zicht op de schoonheid van Christus ontnemen. Want dat heeft als gevolg dat je geestelijk niet kunt groeien en dat de Geest je niet kan veranderen naar het beeld van Christus. 

2.4.2 Wonden

Er kunnen ook wonden in ons leven zijn. We zijn allemaal gewonde mensen. Niemand van ons is niet gewond. We hebben allemaal pijnlijke herinneringen die we met ons meedragen, bewust en vaak ook onbewust. Er kan bitterheid in ons leven vast zijn gaan zitten, vanwege de vele tegenslagen en teleurstellingen die ons zijn overkomen. Dat zijn wonden. Er kunnen erge dingen gebeurd zijn in ons leven die on ernstig hebben beschadigd. Dat zijn wonden. Er kan diep verdriet zijn in ons bestaan, een groot gemis, een onvervuld verlangen. Dat zijn wonden.

Vanwege die wonden hebben we – bewust misschien, maar vaak ook onbewust – ervoor gekozen om onafhankelijk te zijn, haast onaantastbaar: ‘Ik ben een keer zo pijnlijk geraakt, dat zal me niet weer gebeuren.’ En in onze ziel gaan er deuren dicht. We kiezen voor onkwetsbaarheid, voor hardheid, we kiezen voor ontoegankelijkheid. We kunnen soms ook niet anders. En dat is het gevolg van wonden in ons leven. En die wonden en de gevolgen daarvan vormen een blokkade voor ons geloof en voor geloofsgroei. De wonden zijn als een sluier waardoor we de luister van de Heer niet zien. 

2.4.3 Bonden

Er kunnen ook nog bonden in ons leven zijn, gebondenheden die ons onvrij maken. Als we gebonden zijn, kennen we de vrijheid niet die de Geest ons wil geven. Ik spits dat nu even toe op ons denken, onze gedachtewereld. Dat doe ik vooral omdat vrij kort na 2 Korintiërs 3 vers 18 die sluier nog een keer wordt genoemd en dan in verband met onze gedachten: ‘Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is’ (2 Korintiërs 4:3-4). Het gaat me er nu niet om te zeggen dat jij zo’n ongelovige bent als je gebondenheid in je leven ervaart. Wel wordt hier duidelijk dat Gods tegenstander, ‘de god van deze wereld’, de gedachten van mensen verblindt zodat ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De satan valt ons in ons gedachteleven aan. En dan kunnen er bonden ontstaan: gedachtepatronen waar wij maar niet uit kunnen komen. 

Laat ik een paar voorbeelden geven van dergelijke gedachtepatronen waardoor we gebonden raken en niet de vrijheid van de Geest ervaren en niet de luister van de Heer kunnen zien. ‘Ik ben het niet waard om er te zijn.’ Dat is een gedachtepatroon waarin je vast kunt komen te zitten. En als je dan hoort over de schoonheid van Jezus denk je misschien: ‘Dat is niet voor mij, want ik ben het niet waard om gezien te worden.’ Of je zegt: ‘Nee ik ben te intelligent om eenvoudig te kijken naar de schoonheid van Jezus. Daar ben ik te rationeel voor.’ Of we horen onszelf de hele tijd zeggen: ‘Ach met mij wordt het toch nooit wat. Ik ben zo’n looser.’ Zo’n gedachtepatroon kan zich vastzetten in je leven, een bedekking worden, een sluier waardoor de heerlijkheid van Jezus niet bij je binnen kan komen. Of je zegt de hele tijd: ‘Dat is voor anderen, maar niet voor mij. Dat mag bij andere mensen werken, bij mij werkt dat zo niet.’ Het is dus belangrijk dat wij die gedachten op het spoor komen. Want die gedachten belemmeren geestelijke verandering in ons leven. Ze vormen een sluier, een gebondenheid waardoor de luister, de schoonheid van Jezus je leven niet kan binnenkomen en waardoor je niet kunt gaan stralen van zijn glorie. 

2.5 Hoe de sluier verdwijnt

Misschien kom je er op dit moment, terwijl je deze woorden aan het lezen en overdenken bent, wel achter dat er een doek in je leven is, dat er een sluier voor je gezicht zit. Misschien vallen er puzzelstukjes op hun plaats omdat je al jaren worstelt met de gedachte: ‘Hoe kan het dat het niet binnen komt, dat evangelie? Hoe kan het dat ik niet in zo’n geestelijk veranderingsproces zit waar ik zo vaak over hoor en lees?’ Dat kan dus door die bedekking komen. 

Maar er is een hoopvolle boodschap! Want 2 Korintiërs 3 vers 18 heeft het juist over een gezicht dat níet bedekt is: ‘Wij allen die met ónbedekt gezicht…’. Het is het verlangen van God dat er géén bedekking in ons leven meer is, geen sluiers meer. Ze zijn er vaak wel, en ik heb ze zojuist benoemd. Maar het verlangen van Jezus Christus is dat die doek, die bedekking, die sluier wordt weggehaald. Lees nog eens vers 14: ‘Hun denken verstarde en diezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.’ In Christus. In verbondenheid met Jezus Christus, in de relatie met Jezus Christus gaat die doek weg.

Je wordt nu dus opgeroepen om – als je die zonden, die wonden, die bonden in je leven ontdekt – om een keuze te maken voor Jezus Christus: hem echt centraal in het midden van je leven plaatsen. Paulus herhaalt het nog een keer in vers 16: ‘Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.’ Dus het gaat er om dat wij ons wenden tot de Heer. Wij staan vaak met de rug naar hem toe. En dan gaat het erom dat wij ons wenden tot de Heer, dat wij hem gaan zien en dat wij de keuze gaan maken: ‘Heer Jezus, mijn leven behoort helemaal aan u toe. Niet voor 90 procent, niet voor 95 procent, niet voor 99 procent. De volle 100 procent is voor u!’ Dat is de weg waarlangs die doek verwijderd wordt.

En als ik dan de naam van Jezus Christus noem, dan moet ik daar direct een ander woord bij zeggen: genade. De woorden van het slot van 2 Korintiërs gaan eeklinken: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest…’. Genade is kenmerkend voor Jezus Christus. Dus die sluier verdwijnt door de genade van Jezus Christus! Er is genade voor zondige mensen.

Als er zonden zijn in je leven: belijd ze. Want daardoor zal die bedekking worden weggenomen en zul je Jezus zien in al zijn heerlijkheid.

Als er wonden in je leven zijn: breng ze in een genezingsproces. Zonden kun je als het ware in één keer belijden, wonden kun je niet in één keer laten genezen: daar is tijd voor nodig. Maar breng die wonden in alle openheid naar Jezus toe, laat zijn licht er over schijnen en kom in dat genezingsproces van Gods Geest, waardoor je de schoonheid van Jezus gaat zien.

Als er bonden zijn in je leven: er is bevrijding voor mensen die gebonden zijn. We kunnen gebonden zijn aan gedachtepatronen we kunnen ook vast zitten in gedragspatronen die niet passen bij het leven met God. We kúnnen ervan bevrijd worden als wij het geven aan God, als we in de vrijheid gaan staan, die God ons in Christus geeft. Want juist in 2 Korintiërs 3 vers 17, zo pal voor vers 18, gaat het over die vrijheid: ‘Welnu met de Heer wordt de Geest bedoeld en waar de Geest is, daar is vrijheid.’ Die heerlijkheid van God, die schoonheid van Jezus heeft alles te maken met het gaan staan in de vrijheid van Christus. Gebondenheid past niet bij de vrijheid van Christus. 

En er is mateloos veel genade. Het stroomt door deze wereld, het stroomt door de kerk heen. Alleen we moeten er in willen duiken, we moeten er in willen zwemmen, in de kostbare, eindeloze, prachtige genade van onze Heer Jezus Christus. Als we dat gaan doen, als we gaan zwemmen in de genade, dan zullen we zijn schoonheid ontdekken. En er zal een proces op gang komen in ons leven, een veranderingsproces, waarvan we nooit hadden durven dromen. Want eerst zagen we het niet. Maar nu wel. ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’

Mocht je toch nog denken dat het misschien wel voor anderen, maar dan toch niet voor jou is – Paulus begint 2 Korintiërs 3 vers 18 met deze woorden: ‘Wij allen…’. Er wordt dus niemand uitgezonderd! Paulus bedoelt hier niet alleen zichzelf en een aantal medewerkers, hij bedoelt hier echt: wij állen, allemaal, iedereen, hoofd voor hoofd. Het is dus ook voor jou. Herhaal de woorden daarom weer. Laat ze nog dieper binnenkomen in je hart en in je leven: 

2.6 Praktische handreikingen

Kijken dus! Zoek Christus en kijk je ogen uit! Ik wil je daarvoor nu nog drie meer praktische handreikingen meegeven. Ik geloof dat 2 Korintiërs 3 vers 18 de sleutel is voor die echte geestelijke verandering die God wil geven en waar we (hopelijk) naar op zoek zijn.

We zijn in de kerk vaak zoveel bezig met liturgie, met standpunten en meningen, met nieuwe activiteiten en een eigentijdse aanpak. Maar dat is niet waar het om gaat in de gemeente van Jezus Christus. Daar gaat het om een geestelijk veranderingsproces waar 2 Korintiërs 3 vers 18 de sleutel voor is. Voor dat proces reik ik je nu een drietal handvatten aan. Het zal gaan over 3vers18gedachten, 3vers18verlangenn en 3vers18momentjes. En ik spreek drie maal hoop uit.

2.6.1 3vers18gedachten

Ik hoop in de eerste plaats dat 2 Korintiërs 3vers18 (nu verder afgekort tot ‘3vers18’) in de hoofden en harten van heel veel christenen komt en dat we veel 3vers18gedachten gaan denken. Ik hoop dat wij echt geloven wat er in dat Bijbelvers staat en vaak gedachten wijden aan de mogelijkheid dat we kunnen veranderen als we de luister van de Heer zien. We kunnen niet veranderen als we dat in eigen kracht gaan proberen en als we kiezen voor ander gedrag. Wij worden niet allereerst vernieuwd door verandering van gedrag maar door verandering van denken. Dezelfde Paulus schrijft ergens anders (Romeinen 12:2 in de NBG 1951): ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’

We zijn vaak geneigd om te beginnen bij ons gedrag: toch maar weer eens wat trouwer naar de kerk, minder roddelen, vaker Bijbellezen en bidden. Op zich zijn dat prachtige zaken, maar ze luiden geen geestelijke verandering in. Geestelijke verandering begint in ons denken: dat wij anders gaan denken. En centraal in dat denken moet de boodschap van 3vers18: de schoonheid van Jezus is de bron van verandering. Niets anders. Als je daarmee bezig bent in je denken, als je daar je beste gedachten aan wijdt, dan zijn dat 3vers18gedachten.

2.6.2 3vers18verlangens

Ik hoop in de tweede plaats dat je 3vers18verlangens gaat koesteren, want verlangen is wel nodig. Als je deze cursus volgt met de gedachte ‘nou ja, waar gaat het nou eigenlijk allemaal over, hoe belangrijk is dit nu helemaal…’ (ik verwacht trouwens niet dat je zo met de cursus bezig bent, want dan was je allang gestopt en was je niet tot hier gekomen) – dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Als er geen verlangens in je hart zijn om in dat geestelijke veranderingsproces te komen, dan zullen alle woorden die gelezen hebt langs je afglijden.

Laat er daarom verlangens in je hart aangeraakt worden, dat je de schoonheid van Jezus steeds meer en steeds weer mag leren waarderen, zien, beminnen, bewonderen. Dat is de weg van geestelijke verandering. Koester dus die verlangens, voed die verlangens en als ze soms verdwenen zijn, ga dan terug naar 2 Korintiërs 3 vers 18:

2.6.3 3vers18momentjes

Ik hoop in de derde plaats dat je heel regelmatig 3vers18momentjes gaat nemen! Je kent misschien wel het fenomeen momentsoep. In een al wat oudere televisiecommercial van Honig klonk aan het einde deze slogan: ‘voor ieder moment dat je aan iets pittigs toe bent’. Ik varieer daar nu maar even op door je te adviseren regelmatig 3vers18momentjes in te bouwen in je dag (en eventueel je nacht: slaploosheid kan ook een uitnodiging tot aanbidding van Jezus zijn). Dat zijn momenten waarin je je richt op de boodschap van dit Bijbelvers. En dat kan dus overal en altijd, als een soort tussendoortje.

Dat kan nu op dit moment terwijl je dit leest, maar je kunt er ook even een moment voor vrij maken. Het kan als je op de fiets zit, als je op bed ligt, als je onderweg bent in de trein, als je in de wachtkamer van de dokter zit. Je wordt even stil in je gedachten en overweegt (3vers18gedachten): ‘geestelijke verandering gebeurt als ik kijk naar de luister van de Heer. Laat ik mijn aandacht een moment op Jezus richten.’ En dan kun je bijvoorbeeld zachtjes zeggen of denken: ‘Jezus wat bent u groot’. Of: je noemt eerbiedig een van zijn namen: ‘Heer Jezus, u bent mijn goede herder’. Of: ‘Jezus, u bent het licht voor de wereld’. En op het moment dat je dit zo zegt of denkt, begin je (van binnen) al een beetje te stralen. Je bent misschien wel bezorgd over van alles en nog wat, je hebt het gevoel dat je er in vast draait. Neem een 3vers18momentje en geloof dit echt: ‘Jezus, u zegt: maak je geen zorgen’. Of je moet een moeilijk gesprek voeren en je ziet er tegenop, ook omdat je bang bent dat je boos zult worden. Of je hebt gewoon geen zin in het gesprek maar het moet wel gebeuren. Of je hebt een hekel aan de persoon met wie je gaat spreken (dat mag natuurlijk niet, je mag geen hekel hebben aan mensen, maar we hebben het soms gewoon wel…). Kortom, je voelt heel veel weerstand als het gaat om dat gesprek. En dan kies je ervoor om een 3vers18momentje te nemen: ‘Ik ga spreken met iemand, ik heb er geen zin in, ik hou niet van hem. Heer Jezus, u bent liefdevol. U hebt mij onvoorwaardelijk lief.’ En dat komt dan binnenstromen, die liefde. Je merkt dat er van binnen iets verandert en dat je in staat bent om het gesprek toch liefdevol in te gaan. 

Mediteer dus regelmatig over de namen van Jezus, mediteer over de deugden van Jezus, mediteer over de daden van Jezus, mediteer over de woorden van Jezus! Zie hem in zijn schoonheid en schitterende uitstraling. Kijk, kijk! Dat is de weg waarlangs de luister van Jezus voor ons zal oplichten, de weg van geestelijke verandering, door de Geest van Christus – niet door onze eigen kracht, door de Geest van Christus!

2.7 Gebed

Schitterende Heer Jezus, ik bewonder u om wie u bent. Zo eindeloos mooi en stralend, zo vol glorie, zo helemaal God. En ik dank u dat er in uw hart een diep verlangen is om mijn leven steeds meer te laten lijken op uw leven. En Heer, nu ik geconfronteerd ben met sluiers in mijn leven die voor mijn gezicht zitten, waardoor ik uw luister niet kan zien, nu bid ik u: wees mij genadig. En wilt u zelf mij in een proces brengen waarin die sluiers verwijderd worden, waarin de ogen van mijn hart vrij komen om uw schoonheid te zien. Heer ik ben u zo dankbaar dat u mij niet aan mezelf overlaat, maar dat u belooft dat u zelf aan het werk gaat in mijn leven, door uw Geest. Heer, geef dat ik me daar aan overgeef. Laat uw veelbelovende woorden uit 2 Korintiërs 3 vers 18 werkelijk bij me binnenkomen, via mijn oren, via mijn gedachten in mijn hart, in heel mijn leven. Heer, dank u dat u dat al aan het doen bent. In Jezus’ naam. Amen.

Reflectievragen

  1. Hoe herkenbaar is de drieslag zonden/wonden/bonden voor je? Kun je voor jezelf omschrijven wat de verschillen tussen deze drie zijn?
  2. Noem voorbeelden van wat het in de praktijk inhoudt om zondig mens, gewond mens en gebonden mens te zijn. Wat zijn in jouw leven de belemmeringen voor het aanschouwen van de Heer?

Opdracht

  1. In het boek ‘Jezus aanbidden. Hem bewonderen’ vind je 40 zinnen bij de namen, deugden, daden en woorden van Jezus. Via deze link vind je ze alle 40 en kun je ook luisteren naar de voorlezing ervan: 40 keer Jezus aanschouwen.

Luisterliederen