Welkom bij de vijfde les! Hier vind je de vorige les.

Neem rustig de tijd om het onderstaande aandachtig te lezen met in je hart een gebed of de heilige Geest je wil leiden en je wijsheid en liefde wil geven.

Via onderstaande button kun je als je wilt ook een vraag doorgeven voor het Slotwebinar woensdagavond 26 juni.

3 Een ware metamorfose!

3.1 Inleiding

Toen ik de bovenstaande titel had gekozen (‘Een ware metamorfose’), ben ik even gaan googelen op het woord ‘metamorfose’. Zodoende kwam ik op de website depersonalshopper.nl. Een van de diensten die daar worden aangeboden heet ‘complete metamorfose’: ‘Wilt u zich van top tot teen in een nieuw jasje laten steken? Wilt u uzelf of iemand anders verwennen met een heel speciaal en persoonlijk cadeau? Zit u ook al jaren in hetzelfde patroon en wilt u er eens heel anders uitzien? Wat u nodig heeft is een complete Metamorfose!’ Als je meer informatie wilt over die metamorfose, kun je op de de betreffende webpagina doorklikken naar onder andere: 

  • wat houdt de metamorfose in? 
  • wie verzorgen de metamorfose?
  • hoe verloopt de metamorfose?
  • tarieven
  • tips
  • afspraak maken

Klikken op ‘wat houdt de metamorfose in?’ levert de volgende tekst op: ‘De complete Metamorfose bestaat niet alleen uit een nieuw kapsel en make-up, maar ook uit het shoppen voor één set kleding. Alle onderdelen worden volledig op elkaar afgestemd om het ultieme resultaat te bereiken.’ In een voetnootje staat nog te lezen: ‘exclusief het budget voor de kleding’. Dus het is allemaal nog duurder dan je op het eerste gezicht zou denken.

Dat is dus een complete metamorfose die via internet wordt aangeboden. Zo bestaan er ook complete tuinmetamorfoses of een ware woningmetamorfose. Er worden zelfs televisieprogramma’s aan gewijd.

We gaan het nu dus hebben over een metamorfose, maar dan wel ‘een ware metamorfose’. Dat is dus niet een oppervlakkige metamorfose: dat je eens totaal andere kleren aan hebt, of een ander kapsel, of dat je je tuin eens een stevige opknapbeurt geeft of je woning van binnen compleet verbouwt en opnieuw inricht. Nu gaat het over de geestelijke metamorfose die in ons leven kan plaatsvinden als wij kijken naar de glorie van Jezus Christus, als wij zijn schoonheid zien. 

Ik gebruik daarvoor dat woord metamorfose omdat dat het woord is dat er ook in het Grieks staat:

Wij allen die met onbedekt gezicht 
de luister van de Heer aanschouwen, 
zullen meer en meer door de Geest van de Heer 
naar de luister van dat beeld een metamorfose ondergaan! 

Maar bestáát dat eigenlijk wel, een echte verandering in je leven? Daar kun je zo je twijfels over hebben. We zeggen heel vaak: ‘Karakters verander je niet.’ Je hebt vast ook wel eens iemand horen zeggen (misschien jezelf wel): ‘Maar ik ben nu eenmaal zo’. Of je zegt: ‘Dat past niet bij mij, zo’n verandering.’ Of we zeggen, en dan klinkt het best nog wel vroom en gelovig ook: ‘Verandering, een metamorfose, dat is allemaal prima, maar dat is voor in de hemel. Als we in de hemel zijn, dan zijn we helemaal volmaakt!’

Hoezeer het ook waar is dat wij hier op aarde niet volmaakt zullen worden, en dat de ware volmaaktheid ons pas ten deel valt als we in de hemel zijn of als Jezus terugkomt, wij kunnen hier op aarde door de Geest van de Heer wel degelijk écht veranderen. En dat zeg ik hier niet, omdat ik dat persoonlijk vind of omdat ik in mijn eigen leven zulke diepgaande veranderingen heb ondergaan (want dat valt eerlijk gezegd nog behoorlijk tegen, vind ik). Ik zeg het omdat Gods woord ons dat voorhoudt: 2 Korintiërs 3 vers 18 laat er ook geen misverstand over bestaan. Deze woorden zeggen niet: veranderen is voor later. Deze woorden zeggen: veranderen is voor nu!

Ik zeg er ook meteen bij, en dat dat bedoel ik dan als bemoediging: het blijft hier op aarde wel stukwerk. Wij jagen elkaar hier niet op om volmaakt te zijn, zonder zonde. Want we geloven dat die volmaaktheid inderdaad echt voor later is. Maar hier op aarde kunnen wij al wel naar die volmaaktheid toegroeien. En we zullen straks, als we in Gods hemelse aanwezigheid zijn waar we zonder enige belemmering kunnen genieten van de luister van Jezus, ook wel zien dat het hier op aarde inderdaad maar een heel klein beginnetje was. Maar dat is dan achteraf. Nu, hier op aarde, kan dat kleine begin al heel grote vormen aannemen in ons leven, echt een ommekeer, echt een bekering met grote gevolgen: een ware metamorfose! Omdat we Jezus hebben leren kennen en ons helemaal aan hem hebben toevertrouwd. 

3.2 Metamorfose

Ik wil nog wat meer zeggen over die metamorfose in de Bijbel. Het woord komt in het Nieuwe Testament maar drie keer voor. Alle reden dus om even naar die drie teksten te kijken.

De eerste tekst waar over metamorfose wordt gesproken is Matteüs 17 vers 2. Daar wordt verteld over Jezus Christus die met drie van zijn leerlingen de berg opgaat: ‘Voor hun ogen veranderde (metamorfose) hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.’ Jezus ondergaat een metamorfose, staat er dus letterlijk. Deze gebeurtenis roept een verlangen wakker naar de verandering die wij mogen ondergaan: ‘Zijn gezicht straalde als de zon.’ Het was uiteraard een heel bijzonder en zelfs uniek moment op de weg die Jezus ging naar het kruis: een hemelse bevestiging. Maar we leren nu dus wel direct om de metamorfose ook te verbinden met Jezus. Als we een ware metamorfose willen ondergaan, moeten we bij hem in de buurt blijven. Want het gaat er niet om dat wij onszelf veranderen of dat wij veranderen naar het beeld van iemand anders. Wij veranderen altijd, zegt het Nieuwe Testament, naar het beeld van Jezus Christus die zelf stond te stralen toen God op de berg heel dichtbij hem kwam.

De tweede tekst in het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over een metamorfose is Romeinen 12 vers 2: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen (metamorfose) door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ Hier legt Paulus dus de nadruk op de tegenstelling tussen aan de ene kant je aanpassen aan deze wereld en aan de andere kant veranderd worden door de vernieuwing van je gezindheid. Letterlijk staat er dat je je niet moet aanpassen aan het ‘schema’ van deze wereld. Dat gevaar lopen we heel snel. We kunnen zo op deze wereld gericht zijn dat we ook op deze wereld gaan lijken. Want waar je naar kijkt, daar ga je vaak op lijken. Wat je onder ogen krijgt, heeft heel veel invloed op je. Zo willen de meeste ouders liever niet dat hun kinderen naar gewelddadige tekenfilms kijken, omdat dat een negatief effect heeft op kinderen. Wat je ziet, dat komt binnen en dat kan jou ook veranderen. Paulus zegt hier: ‘Wees niet gericht op de wereld, kijk niet voortdurend naar wat in deze wereld belangrijk is, want als je daar heel veel naar kijkt, dan zul je ook veranderd worden en zal je leven zich gaan aanpassen aan het schema van deze wereld.’ Dat is wel een voortdurende verleiding waar je oog voor moet hebben, dat je om je heen kijkt in de wereld en ziet dat mensen heel veel bezig zijn met geld verdienen, vrije tijd en gezondheid en dat je denkt: ‘dat is blijkbaar heel belangrijk, daar moet ik maar heel veel aandacht en heel veel tijd aan besteden.’ Paulus wijst dus een alternatief aan: niet jezelf aanpassen aan het schema van deze wereld, maar een metamorfose ondergaan (veranderen) door je gezindheid te vernieuwen. Die gezindheid heeft te maken met je denken, je gedachtewereld. De ware metamorfose waar het in 2 Korintiërs 3 vers 18 om gaat heeft dus tegen de achtergrond van Romeinen 12 vers 2 alles te maken met het denken. Het gaat erom dat we ons denken laten vullen met de waarheid van God. Niet met de waarheid van deze wereld. Niet met de wijsheid van deze wereld, want in Gods ogen is die wijsheid dwaasheid. Het gaat om de ware wijsheid van God die ons denken omvormt, zodat wij een metamorfose kunnen ondergaan en het ook echt zelf ontdekken: dat wat God van ons wil is goed en volmaakt en hem welgevallig. 

De derde tekst waar over metamorfose wordt gesproken is dus 2 Korintiërs 3 vers 18. Het zal duidelijk zijn dat het dus niet allereerst om een uiterlijke verandering gaat. Het gaat om een verandering van binnenuit, een geestelijk veranderingsproces waarin de Geest van de Heer van binnenuit met ons aan het werk is. Dat wil niet zeggen, dat je er niet uiterlijk ook wel eens anders uit kunt gaan zien. Als je eerst altijd heel somber de wereld in keek, altijd vast zat in je problemen, en je ontdekt de luister van de Heer, dan ga je rechterop staan, je begint meer te stralen, je kijkt blijer uit je ogen. En dan is er dus ook wel een uiterlijke verandering, die van binnenuit door de Heilige Geest in ons leven wordt bewerkt. Maar het begint dus van binnen waar de heilige Geest zijn prachtige werk doet als onze ogen gericht zijn op de prachtige en krachtige uitstraling van Jezus Christus.

3.3 Kenmerken van de metamorfose

Hoe gaat de ware metamorfose nu in haar werk? Wat gebeurt er als we in een geestelijk veranderingsproces terecht komen? Wat zijn de kenmerken van dit proces? Ik onderscheid er vijf: het proces van metamorfose is genadig, geestelijk, geduldig, christocentrisch en toekomtsgericht. Ik zal deze kenmerken nu een voor een kort uitwerken (in deze les de eerste twee, in de volgende les de laatste drie).

3.3.1 Een genadig proces

De ware metamorfose is allereerst een genadig proces. We worden niet opgejaagd met elkaar. Dat gevoel kun je zomaar krijgen: ‘Jij moet veranderen en je moet het maar in eigen kracht doen!’ Nee, het gaat om een genadig proces. En genade betekent altijd dat God het aan je gééft. Want dat is de grondbetekenis van het woord genade: dat God een gévende God is, een God die je het beste gunt. Heel veel christenen hebben God vooral leren kennen als een eisende God, een God die van alles van je vráágt: ‘Jij moet veranderen, en als je niet verandert, dan hou ik niet van je.’ Dat is totaal in strijd met Gods karakter en Gods woorden om dat zo te zeggen. Het veranderingsproces waar het nu over gaat is een gave van God, een genadig proces, dat uit de hemel in ons leven neerdaalt. Dat proces komt niet tot stand door onze goede voornemens. Dat proces komt niet tot stand door onze inspanningen. Dat proces komt niet tot stand omdat wij onze wil aanspreken. Dat veranderingsproces komt tot stand als wij ons openstellen voor de genadige werking van God in onze levens. We ‘moeten’ maar één ding: de luister van de Heer aanschouwen. Dat is alles, zegt 2 Korintiërs 3 vers 18. Gewoon ontdekken hoe mooi Jezus is, daarnaar kijken, hem bewonderen, van hem genieten. Want waar we naar kijken, daar gaan we op lijken. Hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we op hem zullen lijken. Wat een genade is dat!

3.3.2 Een geestelijk proces

De ware metamorfose is ook een geestelijk proces. Wij moeten dus niet op zoek naar allerlei methodieken en er ook niet allerlei psychologische dingen over zeggen (hoewel er op zich met methodes en met psychologie niets mis is). Maar alle accent moet er nu op liggen dat we echt proberen het woord van God te begrijpen. En dat woord is helder in 2 Korintiërs 3 vers 18, want daar wordt overduidelijk gezegd dat we ‘door de Geest van de Heer’ veranderen. Het is dus een gééstelijk proces, een proces waarin de heilige Geest van God aan het werk is in mensenlevens. Dat moet je dus beslist niet weglaten. Er staat niet: ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer naar de luister van dat beeld veranderen.’ Deze ware metamorfose kan niet zonder het vernieuwende werk van de heilige Geest. Dus als je op weg wilt vanuit die veelbelovende woorden uit 2 Korintiërs 3 vers 18, vertrouw je dan toe aan de heilige Geest en aan zijn krachtige leiding in je leven. Geloof dat waar is wat dit korte zinnetje zegt: Gods Geest werkt! Dat is de belofte waarop we mogen gaan staan, als het om dat veranderingsproces gaat, die ware metamorfose: Gods Geest werkt! 

Reflectievragen

  1. Reageer eens op de opmerking (die jezelf maakt of die je een andere hoort maken): “Ik ben nu eenmaal zo.” Wat voor gedachten en gevoelens komen er dan bij je boven?
  2. Hoeveel tijd neemt God om jou te veranderen? Hoeveel tijd neem je er zelf voor?

Opdracht

  1. Geef eens aandacht aan een ‘metamorfose’- proces in je dagelijkse leven, zoals: een kamer opruimen, een bed opmaken, een huis opknappen, de tuin nieuw aanleggen. Wat gebeurt er in dat proces? Wat leer je ervan als het gaat om je eigen metamorfose-proces?

Luisterliederen