Hier is informatie te vinden voor lezers van het artikel ‘Van leerregels naar een leefregel’ in het Ouderlingenblad, april 2022.