1 Matteüs 6:19-34

Luister weer naar de Bergrede als geheel. Het is goed om daar steeds weer even de tijd voor te nemen:

2 Webinar

Het webinar van deze week vond plaats op maandagavond 29 april. Kijk het webinar hier terug:

Deze vragen komen de orde in het webinar:

 1. Welke plaats hebben geestelijke oefeningen in het leven in het koninkrijk (over de ‘Gouden Driehoek’ van Dallas Willard)?
 2. Wat betekent de vergelijking over het verzamelen van schatten?
 3. Waarom is schatten verzamelen zo’n diepe behoefte van ons mensen?
 4. Wat betekent de vergelijking over het oog als de lamp van het lichaam?
 5. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat we geen twee heren kunnen dienen?
 6. Hoe kunnen we dat ooit doen: niet bezorgd zijn?
 7. Hoe leren de vogels en de bloemen ons onbezorgd zijn?
 8. Hoe leert Jezus ons in het hier-en-nu te leven?
 9. Hoe helpt de zekerheid dat de Vader al weet wat je nodig hebt je onbezorgd te zijn?
 10. Wat jagen heidenen na? Wat jagen huichelaars na? Wat jagen heiligen na?
 11. Hoe doen we dat: ‘Eerst het koninkrijk zoeken’?
 12. Wat zijn ‘alle andere dingen’ in ‘dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden?
 13. Hoe kunnen we ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’ in ons dagelijks leven toepassen?

3 Gouden Driehoek

In het boek ‘Gods geheime plan’ van Dallas Willard komt maar één illustratie voor, namelijk de onderstaande. In het webinar zullen we hier uitgebreid aandacht aan besteden om te ontdekken welke plaats de geestelijke oefeningen nu hebben in het koninkrijksleven.

Afscheidsprekenserie over de Gouden Driekhoek

In januari 2103 hield Jos Douma een ‘afscheidsprekenserie’ in de Fonteinkerk Haarlem over Christusgelijkvormigheid voor beginners waarin de Gouden Driehoek van Dallas Willard centraal stond. Hieronder kun je de drie preeksamenvattingen downloaden:

1 Conformeer je aan het imago van Christus
2 Beoefen geestelijke disciplines
3 Omarm beproevingen

4 Preek over ‘Verzamel schatten’

In 2018 hield Jos Douma een preek over schatten verzamelen naar aanleiding van Matteüs 6:19-21. Die preek kun je hieronder beluisteren:


Download de preeksamenvatting

5 Schatbewaren en onbezorgd leven

Bas van der Graaf hield onlangs twee preken bij dit gedeelte van de Bergrede. Hieronder kun je ze luisteren en je kunt de bijbehorende handouts downloaden.

Preek ‘Schatbewaren in het koninkrijk van God’

Download de handout

Preek ‘Onbezorgd leven’

Download de handout