Op deze plek kun je oefenen met stil-zijn door met je volle aandacht naar een lied te luisteren of door een hoeveelheid tijd te kiezen die je stil wilt zijn met behulp van een audio-bestand met stilte voorafgegaan en gevolgd door een muziekfragment of een gonggeluid.


Audiobestanden met stilte

Audio-bestanden die beginnen en eindigen met een fragment (1 minuut) van ‘Behüte mich Gott’

Audiobestanden die beginnen en eindigen met drie keer het geluid van een gong

Audiobestand met het geluid van kloosterklokken, te gebruiken als start

Luisterliederen om stil bij te zijn

Hieronder vind je links naar een aantal luisterliederen die je kunnen helpen om stil te worden. Als je een van de liederen beluistert, kies er dan voor om met je volle aandacht bij het lied te zijn en te blijven en merk op hoe verstillend dat kan werken

Sela – In deze stilte
Sela Ruimte voor u
Taizé – Behüte mich Gott
Taizé – Ubi caritas
Taizé – Veni Creator Spiritus
Opwekking 679 – Hij is hier
Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil
Jason Upton, In Your Presence
Elise Mannah – Wees stil en weet