Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” Dit zeg Ik daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor nietsnut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

Matteüs 5:21-22

Overdenken

Jezus geeft zes illustraties van de grotere gerechtigheid die hoor bij het koninkrijk van God. Eerst spreekt hij over moord en doodslag. Heel nadrukkelijk zegt hij nu: ‘En ik zeg zelfs’. Dat is opvallend. Jezus spreekt op een manier die gezag uitstraalt. Hij heeft echt iets nieuws te zeggen. Er breekt een nieuwe tijd aan nu hij gaat spreken. In Gods koninkrijk is het niet plegen van een moord nog maar een begin van hoe het leven bedoeld is. Jezus zegt dat ook kwaad worden op anderen en hen beledigen met woorden als dwaas of gek, moet leiden tot straf. Daar is Jezus heel duidelijk en scherp in. Want het gaat in Gods nieuwe wereld om liefde voor de naaste, vanuit het hart.

Bidden

Heer Jezus, bewaar me er door de leiding van uw Geest voor dat ik in woede tekeer ga tegen anderen of hen beledig of bezeer door boosheid in mijn hart. Amen.

Reflecteren

Welke plek heeft kwaad zijn in jouw leven? Is alle kwaadheid verkeerd?


Citaat over de Bergrede

Het eerste waartoe de Bergrede ons zelf uitnodigt is: je laten raken door haar inspiratie. Naarmate deze toespraak van Jezus geen ethische maar een profetische tekst is, wil ze allereerst bezieling geven en geen voorschriften. Maar in tweede instantie wil deze bezieling in daden omgezet worden. De Bergrede nodigt uit om op je eigen situatie in te gaan, en ter plekke creatief te zijn, en van daaruit verder op weg te gaan en naar vermogen je grenzen te verleggen.
Jo Tigcheler


Terug naar de overzichtspagina