Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 5:3

Overdenken

Het eerst woord van Jezus’ Bergrede is meteen raak: Gelukkig! Dát is waar Jezus naar verlangt: dat zijn leerlingen gelukkige, gezegende mensen zullen zijn. Dat geluk leert Jezus ons te vinden op manieren waar wij misschien niet aan zouden denken. Als eerste noemt Hij: nederig van hart zijn. Een mens wordt gelukkig wanneer hij niet groot denkt van zichzelf, wanneer hij niet alles zelf onder controle wil hebben, wanneer hij afhankelijk wil zijn van God. Daar, in die kleinheid en afhankelijkheid en zwakheid, daar komt het koninkrijk van God tevoorschijn: het hemelse leven op aarde zoals God het bedoeld heeft. Daar begint een betere wereld: waar we er in Jezus’ naam voor kiezen om de weg van de nederigheid te gaan.

Bidden

Heer Jezus, dank U dat U ernaar verlangt dat ik een gelukkig mens ben. Leer me het geluk te zoeken in nederigheid van hart. Amen.

Reflecteren

Hoe kan nederigheid er in jouw leven uitzien?


Citaat over de Bergrede

Als je zegt: ‘Ik doe mee, ik wil het koninkrijk van God binnengaan en leren hoe het er daar aan toe gaat’, wat dan? Waar kun je naartoe om dat te leren? In Jezus’ tijd zou je naar het platteland zijn gegaan of naar de tempel of waar Jezus ook maar bezig was met onderricht. Waar ga je vandaag naartoe als je Jezus’ onderwijs over het koninkrijk wilt horen? Het meest geconcentreerde onderwijs van Jezus vind je in Matteüs 5 tot 7, de Bergrede, maar ik noem het Jezus’ manifest van het koninkrijk. Op een bepaalde manier is het anders dan Jezus’ gebruikelijke communicatiestijl want het is een uitgebreide monoloog in plaats van de meer gebruikelijke dialoog. Verder bevat het ook geen gelijkenis-verhalen, ook al zit het vol met andere briljante literaire en retorische taalvormen. Daarom is dit manifest van het koninkrijk een ongebruikelijk – uniek is misschien een beter woord – voorbeeld van Jezus’ onderwijs. Als we bepaalde essentiële aspecten van de boodschap van Jezus willen begrijpen, dan is er geen betere plek om naartoe te gaan.

Brian McLaren


Terug naar de overzichtspagina