Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt.” Dit zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

Matteüs 5:33-37

Overdenken

Jezus stelt uitgebreid aan de orde wat er mis is met het zweren bij van alles en nog wat. Uiteindelijk gaat het hem hier om: wees gewoon eerlijk. Zeg ja als het ja is. Zeg nee als het nee is. Je hoeft helemaal niet te zweren, of dat nu bij de naam van God of bij de stad Jeruzalem of bij iets anders is. Eerlijkheid is alles wat nodig is. Gewoon de waarheid zeggen. Jezus verbindt al dat andere wat de schriftgeleerden hadden bedacht (zweren bij de hemel, de aarde, Jeruzalem, je hoofd) met het kwaad. Ergens anders is Jezus nog directer en spreekt hij over de duivel: ‘Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.’

Bidden

Heer Jezus, ik wil geen leugenaar zijn, maar altijd in alle eenvoud de waarheid spreken. Leid me daarin door uw Geest. Amen.

Reflecteren

Is er vandaag een situatie waarin het er op aan komt dat je ja ook echt ja is?


Citaat over de Bergrede

De tekst van de Bergrede, ontstaan binnen de joodse traditie, vormt een hoogtepunt in de spirituele literatuur van alle tijden. Hij inspireerde door de eeuwen heen mystici en theologen. maar ook kunstenaars als Fra Angelico, schrijvers als Tolstoj, mensen uit niet/christelijke tradities zoals Gandhi, de geweldloze bevrijder van India, en humanisten zoals Erasmus. Deze noemde de Bergrede ‘de filosofie van Christus’ en beschouwde deze tekst als de kern van de Bijbel.
Hein Stufkens


Terug naar de overzichtspagina