Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

Matteüs 5:38-42

Overdenken

Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Dat is precies het tegenovergestelde van wat we geneigd zijn te doen. We verzetten ons wel, we willen ons gelijk halen. Maar Jezus leert ons iets anders: blijf degene die jou kwaad doet liefhebben. Overwin het kwaad door de liefde. Als iemand je slaat, keer dan je andere wang toe om daarmee te laten zien dat je het kwaad juist niet het laatste woord wilt laten hebben. Dat gaat heel ver dus. Liefde gaat heel ver. We kunnen die liefde alleen opbrengen als we heel dichtbij Jezus blijven die zich steeds nog een keer liet slaan.

Bidden

Heer Jezus, maak mijn harde hart zacht zodat ik in staat ben de liefde te laten overwinnen, niet het kwaad. Amen.

Reflecteren

In welke situatie zou jij je hoofd naar de andere kant kunnen draaien zodat de ander je nog een keer kan slaan?


Citaat over de Bergrede

De Waarheid is het eerste waarnaar wij moeten zoeken en Schoonheid en Goedheid zullen ons dan geschonken worden. Dat is wat Christus waarlijk in de Bergrede leerde. Jezus was, volgens mij, een groot kunstenaar, omdat Hij waarheid zag en weergaf.
Mahatma Gandhi


Terug naar de overzichtspagina