Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Matteüs 5:43-45

Overdenken

Die betere wereld van Jezus gaat verder dan we misschien zouden willen. We moeten niet alleen onze vrienden liefhebben, en andere mensen die om ons heen zijn, maar ook onze vijanden. Vijanden dat zijn mensen die je kwaad doen, die je bezeerd hebben, die moeite en verdriet in je leven brengen. Heb hen lief, zegt Jezus. Dat kunnen we alleen maar omdat Jezus het zelf ook deed: hij ging voor ons aan het kruis toen wij nog vijanden waren. Zoveel hield hij van ons. Door zijn Geest gaat er in ons iets gebeuren waardoor we zelfs voor onze vijanden bidden. We nemen hen mee om bij God te zijn en daar zijn onvoorwaardelijke liefde te ervaren.

Bidden

Heer Jezus, ik kan het niet: mijn vijanden liefhebben. Maar u kunt het wel doen, door mij heen. Leer me van mijn vijanden te houden. Amen.

Reflecteren

Wie ervaar jij als jouw vijanden?


Citaat over de Bergrede

Als we de Bergrede lezen is de kans groot dat in eerste instantie alles in ons zich tegen de inhoud daarvan verzet. Hoewel, alles? Dat is geloof ik onjuist geformuleerd. Datgene wat zich verzet is ons ego. De kern van de oproep die de Bergrede doet lijkt mij dit: dat we ons ik onttronen en onze ego-gerichtheid omkeren. Dat proces begint natuurlijk bij het ego van ieder van ons als individu. Maar de oproep geldt evengoed voor het collectieve ego van staten, bedrijven en alle andere systemen die de structuur van onze samenleving vormen. De Bergrede daagt ons uit om ons niet langer te identificeren met ons ego en vraagt om een innerlijke revolutie.
Hein Stufkens


Terug naar de overzichtspagina