Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?

Matteüs 5:46-47

Overdenken

Wie bejegenen we wel en wie niet vriendelijk? Iets eenvoudiger gezegd: wie groeten we wel en wie groeten we niet? Over zulke dagelijkse dingen gaat het als we ontdekken hoe die betere wereld volgens Jezus eruit ziet. Alle mensen groeten hun vrienden. Ook mensen die niet in God geloven. Dat is de gewoonste zaak van de wereld. Maar Jezus wil duidelijk maken dat zijn volgelingen anders zijn. Christenen doen iets bijzonders: ze groeten niet alleen hun vrienden, maar ook hun vijanden. Want dat is de uitwerking van de onbegrensde liefde van Jezus in het leven van zijn volgelingen. Dat ze meer doen dan het gewone. In de kracht van de heilige Geest.

Bidden

Heer Jezus, maak me steeds meer tot iemand die niet alleen vrienden groet, maar ook vijanden. Vul me met uw liefde. Amen.

Reflecteren

Wie ga jij vandaag groeten als je onderweg bent?


Citaat over de Bergrede

Iemand vroeg mij: ‘Wat is vandaag de urgentie van de Bergrede?’ Ik antwoordde dat deze woorden van Jezus naar mijn overtuiging de meest urgente tekst van deze tijd vormen. Waarom? Midden in onze door geld en roem beheerste samenleving vormt de Bergrede een pleidooi voor eenvoudig leven. Tegenover de heersende onverschilligheid en de toenemende verharding roept de Bergrede op tot zachtmoedigheid en barmhartigheid. Ze zegt dat we ons verdriet en onze pijn mogen toelaten in plaats van die te verdringen of te bagatelliseren. Ze moedigt, in een wereld die bol staat van geweld en onrecht, hen aan die vrede stichten en recht doen. Ze komt op voor vervolgden en voor mensen die met de nek worden aangekeken; voor de mensen die worden toegeschreeuwd dat we er van hun soort liever ‘minder, minder!’ hebben in onze samenleving. Ze ontmaskert huichelarij en ze daagt ons uit om met een zuiver hart te leven. Dat lijkt me allemaal nogal urgent.
Hein Stufkens


Terug naar de overzichtspagina