Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.

Matteüs 6:1

Overdenken

Jezus heeft veel gezegd over de gerechtigheid: hoe goed doen en goed zijn er uit ziet. Nu gaat hij spreken over een paar praktische vormen van vroom leven: hoe oefen je je in de gerechtigheid die God voor ogen staat in zijn koninkrijk? Hij gaat het hebben over: geven, bidden en vasten. En daarvan zegt hij: doe dat niet om gezien te worden. Want dat was wel aan de hand bij de schriftgeleerden en farizeeën: zij deden deze goede dingen om bij de mensen op te vallen en zo eer van mensen te ontvangen. Maar zo lopen ze de beloning van de Vader mis. Geven, bidden en vasten – dat doen we niet voor mensen, maar voor God.

Bidden

Heer Jezus, leer me om in mijn geven, bidden en vasten niet de eer van mensen te zoeken. Ik wil het voor u doen. Amen.

Reflecteren

Herken je bij jezelf het gevaar dat je geven, bidden en vasten doet om bij mensen op te vallen?


Citaat over de Bergrede

Revoluties gaan meestal gepaard met dwang en geweld. Dat geldt niet voor de revolutie van de liefde die de Bergrede proclameert. Ze is de vrucht van het gaan van de innerlijke weg. Geen enkele uitspraak van de Bergrede moet dan ook worden opgevat als een eis, als een morele opdracht. ‘De Bergrede’, schrijft Eugen Drewermann terecht, ‘is uitsluitend de beschrijving van wat mogelijk wordt voor wie zich waarlijk tot God richt. Voor wie verstaat wat Jezus hier bedoelt verandert de wereld. Hij is letterlijk een ander mens geworden.’ Daarmee is het misverstand uit de wereld geholpen dat spiritualiteit hetzelfde is als je houden aan wetten en regels die door godsdienstige instituten worden opgelegd. Spiritualiteit is eerder het beoefenen van een levenskunst die omvormend werkt, en die ons het geluk leert kennen van een leven in liefde.
Hein Stufkens


Terug naar de overzichtspagina