Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

Matteüs 6:11-13

Overdenken

Jezus geeft ons dit gebed zodat we kunnen oefenen in afhankelijkheid. Het gaat hem erom dat we leren om te leven in het koninkrijk van de hemel waar onze hemelse Vader ons alles geeft wat we nodig hebben. Dat is ook echt een noodzakelijke oefening, want we zijn geneigd om te proberen alle dingen in ons leven onder controle te hebben: ons inkomen, onze huisvesting, ons voedsel, onze relaties. Maar op die manier zijn we toch weer bezig ons eigen koninkrijk te bouwen. Het gaat er Jezus om dat we tot in onze meest elementaire levensbehoeften leren om ontvankelijk te zijn voor wat God aan ons geeft. Elke nieuwe dag weer. Juist dan zullen we ervaren hoe goed onze hemelse Vader is.

Bidden

Heer Jezus, leer me om in volkomen afhankelijkheid van de Vader te leven. Amen.

Reflecteren

Wat heb jij vandaag broodnodig?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede is en blijft gebonden aan Jezus Christus als de representant van het komende Koninkrijk en verkondigt een liefde, die haar zin van Hem ontvangt en slechts in Hem bewaart. Het is zinloos te trachten de mogelijkheid van het leven naar de voorschriften der Bergrede buiten Hem om te funderen in een vooronderstelde goedheid of redelijkheid van de mens der oude bedeling. Het is ook zinloos de onmogelijkheid van het handelen naar de geboden der Bergrede te betogen op grond van een vooronderstelde zondige natuur van de mens. Want deze zondige mens is reeds heden in genade aangenomen en de krachten van het komende Koninkrijk hebben reeds vat op hem.
J. de Graaf


Terug naar de overzichtspagina