Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Matteüs 6:22-23

Overdenken

Eerder in de Bergrede heeft Jezus ook over licht gesproken: ‘Jullie zijn het licht voor de wereld.’ ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mens.’ Nu brengt Jezus het nog dichterbij. Hij spreekt over het oog en het lichaam. Een helder oog staat daarbij voor zuiverheid: onze ogen zijn een expressie van ons innerlijke wezen. Jezus laat ons hier nadenken over hoe we in het leven staan. Kiezen we voor het licht of voor de duisternis? En dat heeft dus grote gevolgen voor hoe we in het leven staan: is ons hele lichaam licht of is er duisternis? Dat zullen mensen om ons heen merken.

Bidden

Heer Jezus, geef me een helder oog. Laat mij lichaam en mijn leven vol licht zijn. Amen

Reflecteren

Waaraan merk jij of je een verlicht lichaam hebt?


Citaat over de Bergrede

Het leven van de volgeling komt daarin tot uiting, dat niets tussen Christus en hem treedt, niet de wet, niet de eigen vroomheid, maar ook niet de wereld. De volgeling ziet altijd slechts Christus. Hij ziet niet Christus én de wereld. Hij komt helemaal niet tot dergelijke overwegingen, maar volgt in alles Christus alleen. Zo is zijn oog zuiver. Het rust geheel en al op het licht dat het van Christus ontvangt en heeft geen duisternis of dubbelzinnigheid in zich. Zoals het oog zuiver, helder en rein moet zijn, opdat het lichaam in het licht blijft, zoals voet en hand nergens anders vandaan licht ontvangen dan van het oog, zoals de voet struikelt of de hand zich vergist, wanneer het oog dof is, zoals het gehele lichaam in de duisternis is, wanneer het oog het licht verliest, zo is de volgeling slechts zolang in het licht, als hij enkel en alleen op Christus ziet en niet verder op dit of dat; zo moet het hart van de discipel alleen op Christus gericht zijn.
Dietrich Bonhoeffer


Terug naar de overzichtspagina