Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

Matteüs 6:29-32

Overdenken

Maak je geen zorgen. Dat is nu precies wat we wel doen. We maken ons zorgen over van alles en nog wat. Over eten en drinken, over ons inkomen, over onze relaties, over onze gezondheid, over onze toekomst. Jezus weet dat. Als hij zegt: ‘Maak je geen zorgen’, dan weet hij dat we dat wel voortdurend doen: ons zorgen maken. En het is eigenlijk een onmogelijke opgave: je geen zorgen maken. Maar Jezus zegt het. En daarin zit precies wat we nodig hebben. Dat we ons richten op Jezus, naar hem luisteren, naar hem kijken. En erop vertrouwen dat wat hij zegt goed voor ons is. Dus: maak je geen zorgen.

Bidden

Heer Jezus, dank U dat U niet moe wordt om mijn hart te richten op mijn Vader in de hemel die voor mij zorgt. Amen.

Reflecteren

Waarin wil jij je hemelse Vader meer betrekken?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede is een beschrijving van een manier van leven van een volk, een volk van een nieuwe tijd die resulteert in het volgen van de man Jezus. Dat is wat het betekent om gezegend te zijn. Uitgaande van onze gebruikelijke aannames denken we niet dat de nederigen van hart, de treurenden, de zachtmoedigen, de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredestichters en de mensen die vanwege de gerechtigheid worden vervolgd de ‘gelukkigen’ zijn . Maar dat Jezus juist zulke mensen als de ‘gelukkigen’ ziet, laat zien dat de getransformeerde wereld is begonnen met de proclamatie dat ‘het koninkrijk van God nabij is gekomen’. Elk van de zaligsprekingen benoemt een gave, maar er wordt niet verondersteld dat iedereen die een volgeling van Jezus is elke gave bezit. Integendeel, de namen van de gaven in de zaligprijzingen suggereren dat de diversiteit van deze gaven aanwezig zal zijn binnen de gemeenschap van hen die de roepstem van Jezus tot discipelschap hebben gehoord. Leren om een discipel te zijn is leren waarom we afhankelijk zijn van de treurenden of de zachtmoedigen, ook al bezitten we de gave zelf misschien niet.
Stanley Hauerwas


Terug naar de overzichtspagina