Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6:34

Overdenken

Merk je ook wel eens hoeveel je bezig bent met de dag van morgen? Wat gaat er morgen gebeuren? Hoe zal het er morgen voorstaan? Wat ga ik morgen doen? En zo ben je bezig met morgen zonder echt vandaag te leven. In het hier en nu. En daar is al genoeg wat je aandacht nodig heeft. Het is wijsheid van Jezus als hij dus zegt dat we ons maar beter alleen met vandaag kunnen bezig houden. Bij de dag leven. En op die ene dag, die nu bezig is, merken dat hij erbij is. Dat de Vader voor je zorgt. En dat de heilige Geest je leidt.

Bidden

Heer Jezus, leer me om vandaag in het hier en nu te leven. Wees daarin liefdevol en zorgzaam aanwezig. Amen.

Reflecteren

Wat houdt jou vandaag bezig?


Citaat over de Bergrede

Wie ernaar verlangt een heilig leven te leiden, spoor ik aan om diep vertrouwd te raken met de Bergrede. Het is een uitgebreid commentaar op de koninklijke wet van de liefde. En het leven van Jezus zelf is weer een uitgebreid commentaar op de Bergrede. Ik vind het heel ontroerend om te zien hoe Jezus zich onder de mensen begaf, de zieken genas, de blinden ziende maakte en het goede nieuws aan de onderdrukten bracht. Altijd gepast. Altijd bekwaam. Altijd trof Hij de juiste toon en sprak Hij het juiste woord. Het is een wonder.
Richard Foster


Terug naar de overzichtspagina