Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

Matteüs 7:1-2

Overdenken

Herken je het bij jezelf? Dat je andere mensen oordeelt? Je vindt dat die ander er raar uitziet. Je vindt dat die ander ongelijk heeft. Je vindt dat die ander verkeerde overtuigingen aanhangt of verkeerde dingen doet. Ja, wat kunnen andere mensen toch veel verkeerd doen! En het zit als het ware in ons ingebakken om daar een oordeel over te hebben en om veroordelend te zijn. Niet doen, zegt Jezus. Veroordeel andere mensen niet. Je schiet er niks mee op. Sterker nog: je haalt er het oordeel van God mee op je hals. Dat wil je toch niet? Veroordeel andere mensen dus niet.

Bidden

Heer Jezus, ik merk dat ik mensen vaak oordeel. Vergeef het me. Leer me zonder oordeel te kijken en te luisteren. Amen.

Reflecteren

Als je bij jezelf naar binnen kijkt, wie oordeel jij dan?


Citaat over de Bergrede

De bergrede is in eerste instantie, maar niet exclusief gericht tot de christengemeente. En uiteraard ook bestemd om binnen de gemeente gepraktiseerd te worden. In en aan die gemeente moet duidelijk worden (als in een goed ‘leesbare brief’), dát en hóe daardoor een ander soort samen-leven ontstaat dan er over het algemeen in ‘de wereld’ gezien wordt. Natuurlijk niet perfect – dat is ons niet gegeven. Maar wel als een telkens opnieuw gewaagde poging in de goede richting. De bedoeling is niet dat het daarbij blijft. Deze regels van Jezus zijn van belang voor onze hele samenleving. Ook voor die van de volkeren onderling. Maar daarvan kun je alleen iets verwachten als er in kleinere kring iets van gezien wordt. Er is in dit opzicht een zekere gradatie, als met het effect van een steen in een vijver: in steeds wijdere kringen wordt de werking merkbaar.
Feitse Boerwinkel


Terug naar de overzichtspagina