Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Matteüs 7:3-5

Overdenken

Telkens valt in Jezus’ toespraak over een betere wereld weer op hoe goed hij ons kent. Want wat zijn we vaak bezig met de fouten van anderen. We weten vaak haarscherp aan te wijzen wanneer iemand een misser heeft begaan. Of verkeerd heeft gereageerd. Of weer eens in zijn of haar oude patroon is teruggevallen. Maar naar anderen kijken is een manier om niet naar onszelf te kijken. Daar opent Jezus ons de ogen voor. De splinter bij de ander krijgt meer aandacht dan de balk bij onszelf. Ja, dat is ook maar al te vaak waar. Maar in de nabijheid van Jezus kan dat wel. Het is veilig om in zijn aanwezigheid je eigen fouten onder ogen te zien.

Bidden

Heer Jezus, help me om niet steeds naar andermans fouten te kijken. Leer me mijn eigen fouten onder ogen te zien. Amen.

Reflecteren

Welke fouten van jezelf kun je aanwijzen?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede is een klassieke plaats in de Bijbel waar we een beeld vinden van wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. De Bergrede beantwoordt vragen als: Wat is nu precies het nieuwe leven? Waarin bestaat het opstandingsleven? Jezus heeft de Bergrede meerdere keren gehouden. In Lukas 6 vinden we dezelfde rede, ook al zei hij daar niet zoveel als in Matteüs 5 tot 7. Het is fascinerend dat in beide gevallen er sprake is van een berg. Net zoals revolutionairen zich verbergen in de bergen, zo gaat ook Jezus naar de bergen toe: hij brengt een revolutie. Hij is subversief. Hij zegt: ‘Ik breng een nieuwe regering. Ik breng een nieuw koninkrijk, een nieuw koninkrijk dat het oude koninkrijk komt vervangen.
Tim Keller


Terug naar de overzichtspagina