Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren.

Matteüs 7:6

Overdenken

‘Parels voor de zwijnen werpen.’ Dat is een bekend spreekwoord. Het is ontleend aan wat Jezus hier zegt. Want het komt voor dat mensen heel afkerig zijn van het evangelie. Ze hebben het al vaak gehoord. Maar ze willen er niks mee te maken hebben. Ze willen Jezus niet. Ze willen niet gered worden. Ze vinden dat wat zo kostbaar is in Gods ogen maar waardeloos. Als je dan toch het evangelie blijft vertellen, ben je bezig parels voor de zwijnen te werpen. Dat hoeft niet. Sterker nog: je draagt eraan bij dat het evangelie wordt besmeurd. Vertel het evangelie dan liever aan mensen die er wel open voor staan.

Bidden

Heer Jezus, leer me om uw evangelie als een kostbare parel te zien. En help me om te ontdekken in welke situaties ik het evangelie niet opnieuw hoef te vertellen. Amen.

Reflecteren

Zijn er mensen in jouw leven die passen in het beeld dat Jezus hier schetst?


Citaat over de Bergrede

Tussen mijn puberteit en volwassenheid achtervolgde de Bergrede mij. Ik las boeken als die van Charles Seldon, ‘In His Steps’, en ik nam mij plechtig voor om te handelen ‘zoals Jezus zou handelen’ en dan las ik Matteüs 5 tot 7 om te weten hoe ik me moest gedragen. Nu ik volwassen ben, is de door Bergrede veroorzaakte crisis nog steeds niet helemaal weg. Van tijd tot tijd probeer ik er weliswaar onderuit te komen door mijzelf voor te houden dat het retorische overdrijving is, maar toch, hoe meer ik Jezus bestudeer, des te meer ga ik beseffen dat wat hier gezegd wordt de kern van de boodschap behelst. Als ik dit onderwijs niet begrijp, zal ik ook Hem niet begrijpen.
Philip Yancey


Terug naar de overzichtspagina