Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om vis vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!

Matteüs 7:7-11

Overdenken

Jezus geeft zoals al eerder in de bergrede onderwijs over bidden. Want wat hebben we het gebed nodig als we mensen willen worden die niet oordelen en die niet schijnheilig zijn. Dat kan niet zonder de goedheid van God die we ontvangen door erom te bidden. Op een krachtige manier, door drie woorden te gebruiken, spoort Jezus ons aan om te bidden. We mogen: vragen, zoeken, kloppen. De uitnodiging van Jezus is dus heel ruimhartig. We hoeven niet bang te zijn om bij God te komen. Bij hem is alle ruimte voor ons. Dus: vraag, zoek, klop. Bid. Bid indringend. Bid zonder ophouden. Langs die weg komt Gods goedheid ons leven binnen.

Bidden

Heer Jezus, dank U dat U mij zo hartelijk uitnodigt om te bidden: te vragen, te zoeken, te kloppen. Leer mij bidden! Amen.

Reflecteren

Wat wil jij op dit moment aan God vragen?


Citaat over de Bergrede

Toen ik de Zaligsprekingen voor het eerst hoorde, klonken ze mij als onmogelijke idealen van een mystieke dromer in de oren. Nu zie ik ze echter als waarheden die verkondigd zijn door een realist die minstens zo pragmatisch is als generaal Norman Schwarzkopf. Jezus weet hoe het leven werkt, zowel het leven in het Koninkrijk der hemelen ls in het koninkrijk van deze wereld. In een leven dat gekenmerkt werd door armoede, verdriet, zachtmoedigheid, honger naar gerechtigheid, barmhartigheid, vredestichting en vervolging, belichaamde Jezus zelf de Zaligsprekingen. Misschien sprak Hij deze Zaligsprekingen wel uit als een preek voor zowel zichzelf als voor ons, want Hij zou alle kans krijgen om deze harde waarheden in de praktijk te brengen.
Philip Yancey


Terug naar de overzichtspagina