Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Matteüs 7:15-20

Overdenken

Waar moet je op letten als je wilt ontdekken of iemand een valse profeet is? Jezus legt dat uit met behulp van de vergelijking van een boom die vruchten draagt. We kunnen daarbij ook denken aan wat Paulus later de vrucht van de Geest noemt: ‘Mensen die zich laten leiden door de ​heilige​ Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in ​vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in ​Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.’ Als je dat allemaal ziet bij iemand die profeteert, dan kun je er vanuit gaan dat je niet met een valse profeet hebt te maken.

Bidden

Heer Jezus. leer me letten op de vruchten in het leven van profeten. En maak mensen die profeteren vol van uw Geest. Amen.

Reflecteren

Welke vrucht vind je het meest kenmerkend voor iemand die een ware profeet is?


Citaat over de Bergrede

In de dagen van de Reformatie in het begin van de 16e eeuw, is er een bevrijdende belevenis geweest. Toen is gebeurd dat de bijbel, die gedurende de middeleeuwen in hoofdzaak slechts door geestelijken werd gelezen (en zelfs dat nog maar zeer matig) weer in het midden van het gewone kerkvolk is gelegd en toegankelijk gemaakt voor wat men leken noemde (dit alles mede bevorderd door de boekdrukkunst). Zou het niet zo kunnen zijn dat op soortgelijke wijze in onze tijd de bergrede weer binnen handbereik van gewone kerkmensen (en van vele anderen!) wordt gelegd en dan eveneens met een bevrijdende werking? Evenmin als de bijbel vóór de Reformatie voor iederéén een gesloten boek was, evenmin is de bergrede dat geweest in de afgelopen eeuwen. Maar het weer voluit in het centrum van de aandacht plaatsen – dàt was relatief nieuw wat de bijbel betreft na Luther, Menno Simonsz, Zwingli, en Calvijn; zoals het weer in het centrum plaatsen van de bergrede voor onze tijd iets (relatief) nieuws zou zijn. En tegelijk iets volstrekt onmisbaars om niet alleen het huis van de kerk, maar ook het huis van de hele samenleving voor de val te bewaren, een val die voorzegd is als we door zouden gaan met naar deze woorden van Jezus wel te luisteren, maar er niet naar te handelen.
Feitse Boerwinkel


Terug naar de overzichtspagina