Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!”

Matteüs 7:21-23

Overdenken

Woorden zijn heel belangrijk. Helemaal als het woorden zijn waarmee we Jezus belijden als Heer. Toch zegt Jezus dat woorden niet genoeg zijn. Want woorden kun je gemakkelijk uitspreken. Je kunt prachtige dingen zeggen over God en zingen over zijn grootheid. Maar dan heb je nog geen deel aan Gods nieuwe wereld. Dat heb je pas als je ook echt doet wat Jezus vraagt. Als je de wil van je hemelse Vader niet alleen kent maar ook in de praktijk brengt. Daarop legt Jezus aan het einde van zijn toespraak alle nadruk. Gods nieuwe wereld komt er niet door Jezus alleen Heer te noemen, maar allereerst door Jezus Heer te laten zijn over alles wat je doet.

Bidden

Heer Jezus, help me om niet alleen mooie woorden te spreken maar de wil van de Vader ook daadwerkelijk te doen. Amen.

Reflecteren

Hoe kun jij vandaag de wil van je hemelse Vader doen?


Citaat over de Bergrede

Veel mensen veronderstellen dat de Bergrede als doel heeft het antwoord te geven op deze ene vraag: ‘Hoe kom ik in de hemel als ik sterf?’ Dit was gedurende vele jaren ook mijn veronderstelling. Maar nu ik heb nagedacht over het leven en de boodschap van Jezus, ben ik ervan overtuigd geraakt dat Jezus een heel andere set van vragen onderzoekt, namelijk: ‘Wat voor soort leven wil God graag dat zijn kinderen leiden? Hoe ziet leven in het koninkrijk van God eruit? Wat is echt goed (rechtvaardig) leven? Hoe verschilt deze boodschap van andere conventionele verhalen? Eerder dan onze aandacht trekken naar het leven na de dood in de hemel, weg van dit leven en voorbij de geschiedenis, richten deze vragen ons op het hier en nu.
Brian McLaren


Terug naar de overzichtspagina