Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

Matteüs 7:24-25

Overdenken

Het bestaat: dat je wel luistert maar niet doet, dat je het wel hebt gehoord maar er niet naar leeft. Daarom legt Jezus aan het einde van zijn toespraak alle nadruk op het handelen, het doén. Het horen van zijn woorden moet ook leiden tot gehoorzaamheid aan zijn woorden. Als je bijvoorbeeld wel hóórt dat je je vijanden moet liefhebben, maar het vervolgens niet doét, dan heb je de boodschap niet begrepen. En als je het hoort én ook doet, dan ben je verstandig en wijs. Want dat is wat Jezus bedoelt met alles wat hij zegt. Luister dus naar Jezus en doe wat hij vraagt.

Bidden

Heer Jezus, help me om niet alleen te horen wat u zegt maar het ook echt te doen in mijn dagelijks leven. Amen.

Reflecteren

Wat heb je gehoord van Jezus en doe je ook in de praktijk?


Citaat over de Bergrede

Het lijkt een voorteken te zijn, het laatste beeld dat Jezus gebruikt in zijn manifest van het koninkrijk: we zien een huis dat instort tijdens de storm. Het beeld staat in scherp contrast met de woorden die enkele minuten eerder klonken – over zorgeloos leven zoals de vogels in de lucht en de bloemen in het veld, zeker van Gods zorg. Het is een verontrustende manier om een boodschap te beëindigen. Het geeft ons niet een goed gevoel, maar laat ons achter in het bewustzijn dat we een keuze hebben. Daarom denk ik dat we vanaf dit punt niet verder kunnen gaan zonder onszelf een paar pittige vragen te stellen over onze levens, onze wereld en onze levensstijl. Wat zou er in onze wereld gebeuren als steeds meer mensen deze manier van leven in praktijk zouden brengen? Wat zou er in onze individuele levens gebeuren, als we de woorden van Jezus niet maar alleen zouden horen, als we niet alleen maar zouden zeggen ‘Heer, Heer!’ maar zijn woorden zouden horen én doen? En welke toekomst kunnen we voor onszelf, ons land en onze planeet voorspellen als we het ethische manifest van Jezus verwerpen (ook al bewijzen we er in theorie lippendienst aan)?
Brian McLaren


Terug naar de overzichtspagina