Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht.

Matteüs 7:28

Overdenken

Er komt een einde aan de toespraak van Jezus. Wat heeft Hij veel gezegd! Allemaal verschillende thema’s kwamen er langs toen Hij sprak over een betere wereld, over Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. De leerlingen en de andere mensen die erbij waren hebben aandachtig geluisterd naar het onderwijs van Jezus. En ze zijn diep onder de indruk. Ze zijn verbijsterd. Ze zijn geraakt. Dit was echt nieuw en echt anders. Ze zijn er stil van. De woorden van Jezus hebben kracht en gáán echt ergens over: over het leven van mensen én over het leven van God zoals dat in deze wereld ervaarbaar wordt. En jij, ben jij ook diep onder de indruk?

Bidden

Heer Jezus, wat hebt U krachtig gesproken. Laten uw woorden ook mij mogen raken en mij onder de indruk brengen van wie U bent. Amen.

Reflecteren

Waarvan ben jij vooral onder de indruk?


Citaat over de Bergrede

Naast het doen bestaat alleen nog maar het niet-doen. Maar er bestaat geen willen-doen en toch niet-doen. Wie met Jezus’ woord anders omgaat dan door het doen, spreekt Jezus tegen, zegt ‘neen’ tegen de Bergrede, doet Zijn woorden niet. En al zou ik mijn geloof, mijn principiële erkenning van dit woord nog zo stellig en vast betuigen, Jezus noemt dat niet-doen. Het woord echter, dat ik niet wil doen, is voor mij geen rots waarop ik een huis kan bouwen. Er is geen sprake van eenheid met Jezus. Hij heeft mij nooit gekend. Daarom gaat, wanneer de stormwind op dat moment komt, het woord voor mij snel verloren; dan ervaar ik, dat ik de waarheid nooit geloofd heb. Ik had niet het woord van Christus, maar een woord dat ik Hem ontfutseld had en mij had toegeëigend, doordat ik erover nadacht, zonder het echter te doen. Dan zal de val van mijn huis groot zijn, omdat het niet rust op Christus’ woord.
Dietrich Bonhoeffer


Terug naar de overzichtspagina