Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Want Jezus sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Matteüs 7:29

Overdenken

Als je zit aan de voeten van Jezus en met heel je hart naar hem luistert, ontdek je wat velen in Israël ondergingen: dat Jezus spreekt met gezag. Hij had – in tegenstelling tot de schriftgeleerden die wetten leerden en teksten uitplozen – echt iets te zeggen. Want dat is gezag toch: dat je iets te zeggen hebt! Als Jezus spreekt, gáát het ergens over. Op liefdevolle en confronterende wijze legt hij bloot wat er leeft in ons hart en wat er gebeurt in ons leven. Hij zoekt onze ziel en leert ons tegendraads te denken. Zijn krachtige Geest komt daarin mee. Want daar gaat het in de Bergrede uiteindelijk om: dat we leren leven in de Geest van Jezus!

Bidden

Heer Jezus, U spreekt met gezag! Leer me met alles wat in me is naar U te luisteren. Leid me door uw heilige Geest! Amen.

Reflecteren

Hoe neem jij de Bergrede van Jezus in de kracht van de Geest mee in je dagelijkse leven?


Citaat over de Bergrede

Er is niets dat mij zozeer de absolute noodzaak van een nieuwe geboorte en van de heilige Geest en zijn werk in mij toont als de Bergrede. De zaligprijzingen zijn verpletterend om te horen en tonen mijn onuitsprekelijke hulpeloosheid. Het kan niets worden als ik niet opnieuw geboren word. Lees en bestudeer de Bergrede, kom jezelf tegen in het licht van de Bergrede. Het zal ertoe leiden dat je je ultieme behoefte ontdekt aan een nieuwe geboorte en aan het werk van de heilige Geest. Er is niets dat zozeer leidt tot het evangelie en de genade als de Bergrede.
Jo Tigcheler


Terug naar de overzichtspagina