Hartelijk dank voor je aanmelding! Je ontvangt in je mailbox ook nog een bevestiging van je aanmelding (of hebt deze al eerder ontvangen). Hieronder vind je nog een keer de informatie over de workshop.

Voorbereidingen?

Voorafgaand aan de online workshopontvang je een mail met nog wat meer voorbereidende informatie. Je hoeft zelf verder niet iets voor te bereiden. Als je toch graag wat zou willen lezen, zou je de artikelen kunnen lezen die je vindt via onderstaande twee links:

Over de workshop

We nemen een dagdeel van tweeëneenhalf uur om ons samen – maar tegelijk thuis in eigen omgeving in online verbondenheid – te verdiepen in de theorie en praktijk van het centrerende gebed.

Dat is een manier van bidden waarin de stilte centraal staat en waarin je één woord heb – je ‘gebedswoord’ – dat je helpt om steeds opnieuw terug te komen bij je verlangen om hier en nu in Gods aanwezigheid te zijn.

Centrerend bidden

We gaan concreet aan de slag met deze richtlijnen voor deze vorm van gebed:

Ga ontspannen zitten en word stil.

(1)
Wend je vertrouwend en liefdevol naar God toe
die woont in het centrum van je wezen.
(2)
Introduceer je gebedswoord
en laat dat vriendelijk aanwezig zijn
ter ondersteuning van je toewending naar God.
(3)
Keer, telkens als je merkt dat je met iets anders bezig bent,
met behulp van je gebedswoord
eenvoudig en vriendelijk terug naar God.

Bid ter afsluiting de woorden van het Onze Vader.

Wat en wanneer?

  • Datum: donderdag 16 juni 2022
  • Tijd: 9.00-11.30 uur
  • Waar: online (via YouTube Live)
  • Kosten: een donatie achteraf (richtlijn: 15 euro)

De workshop is heel geschikt als je nog niet eerder kennis hebt gemaakt met centrerend bidden. Maar ook als je daar al wel enigzins mee vertrouwd bent zul je deze workshop als helpend en verfrissend ervaren om nieuwe toewijding aan deze vorm van gebed te vinden.

Programma

09.00 uur Start
09.05 uur Onderwijs deel 1
09.30 uur Eerste oefening
09.50 uur Terugblik op de oefening
10.15 uur Pauze
10.30 uur Onderwijs deel 2
10.50 uur Tweede oefening
11.10 uur Terugblik op de oefening
11.20 uur Afronding
11.30 uur Einde