Welkom!

Goedemorgen, leuk dat je je hebt aangemeld voor de online stiltevieringen van komende zondag, de Dag van de Stilte.

Wat we zondag gaan doen is heel eenvoudig. We verbinden ons met elkaar in ons verlangen om stil te zijn, terwijl we het allemaal ook lastig vinden om die stilte te zoeken en te vinden. Het mooie van online die stilte zoeken is dat je het in je eigen omgeving doet en dat je dáár leert om de stilte te oefenen.

De vieringen zullen ongeveer deze opbouw hebben:

  • elkaar welkom heten (in de chat)
  • kort naar muziek luisteren
  • een introductie in de stilte/oefening
  • samen 15 minuten stil zijn
  • een afronding

De drie vieringen hebben dezelfde opbouw en lijken dus ook sterk op elkaar. Om in de stilte ook wat houvast te hebben, staat er steeds een korte zin uit Psalm 62 centraal. Je zou die Psalm op weg naar zondag al eens een paar keer kunnen lezen. Hieronder vind je de Psalm, in de vertaling van 1951 van het NBG.

Als je alle drie de vieringen meemaakt zal dat je helpen om heel de dag als een dag gekleurd door stilte te ervaren. Maar je bent ook van harte welkom als je maar één viering mee wilt maken.

Psalm 62

2 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil;
3 waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
4 Hoelang zult gij op een man aanstormen?
Gij allen zult omvergestoten worden
als een hellende wand, een neerstortende muur.
5 Waarlijk, zij beraadslagen
om hem van zijn hoogte af te stoten,
zij scheppen behagen in leugen;
zij zegenen met hun mond,
maar in hun binnenste vloeken zij. sela

6 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,
want van Hem is mijn verwachting;
7 waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
8 Op God rust mijn heil en mijn eer,
mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
9 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk,
stort uw hart uit voor zijn aangezicht;
God is ons een schuilplaats. sela
10 Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen,
een leugen de aanzienlijken;
in de weegschaal gaan zij omhoog,
tezamen lichter dan een ademtocht.
11 Vertrouwt niet op verdrukking,
stelt geen ijdele hoop op roof;
als het vermogen aanwast,
zet er het hart niet op.
12 God heeft eenmaal gesproken,
ik heb dit tweemaal gehoord:
de sterkte is Godes.
13 Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe,
want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.