Slot: Lees! Deel! Eet!

Het einde van de cursus is daar. Het is mijn hoop dat alles wat er tijdens de cursus naar je toe is gekomen inspirerend is. Want als je deze cursus helemaal hebt gevolgd, ben je iemand die houdt van de kerk. Dat kan niet anders. Misschien lijdt je ook wel aan de kerk maar kom je er toch niet los van en wil je steeds weer opnieuw kansen zien om samen met anderen Jezus te volgen.

Ik heb overwogen om in deze allerlaatste les nog ‘best practices’ te beschrijven of tips te geven. Maar ik doe het niet. De cursus moet nu gewoon in de praktijk verder gaan. In jouw praktijk, in jouw concrete situatie, in jouw leven, in jouw kerk of geloofsgemeenschap of popupkerk of huisgemeente of misiegemeenschap of welke naam je er ook maar aan geeft.

Lees!
Deel!
Eet!

En doe het vooral samen!

Moet gij zelf in ons verrichten

Mij schieten nu nog een paar zinnen te binnen uit een van mijn lievelingsgezangen uit het Liedboek voor de Kerken, namelijk Gezang 328: ‘Here Jezus, om uw Woord, zijn wij hier bijeengekomen’ (Liedboek 1974, dat is Gezang 314 in het Liedboek 2013). Het tweede couplet van dat lied luidt zo:

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Denken, doen en dichten

Het goede denken, doen en dichten: ik zie hier weer die drieslag van overtuigingen (denken), praktijken (doen) en verlangens (dichten). Maar vooral maakt het lied duidelijk dat we het zelf allemaal niet kunnen maken. We hebben de Geest van Jezus nodig: hij moet het in ons en door ons heen verrichten. Als wij samen lezen, delen en eten, maar ook als we samen zingen, bidden, lachen, huilen, werken, bouwen, dromen, dansen en zorgen hebben we de Geest nodi. Zonder zijn inspiratie gaat het niet. Daarom een gebed:

Levende God,
ik aanbid u,
want u bent goed,
en bij u is een overloed
van genade.

Heer Jezus,
ik aanbid u,
want u bent gekomen
om het leven te geven
in al zijn volheid.

Heilige Geest,
ik aanbid u,
want u vernieuwt
en u maakt levend
en krachtig.

Heer van de kerk
vernieuw uw volk op aarde
en laat geloofsgemeenschappen
opbloeien als plekken
waar het goede leven
wordt gevierd
en uitgedeeld.

Amen.


Evaluatieformulier

Deze keer geen Reflectievragen maar een evaluatieformulier: gelegenheid om terug te kijken op de cursus voor jezelf en ook om mij als cursusleider te laten weten hoe je de cursus hebt ervaren. Onderstaande button brengt je bij een Evaluatiefomulier met een aantal open vragen.

Kijk hier het slotwebinar terug