Onderaan deze pagina vind je extra input.

Reflectie: Duimen

Ik zal voor je duimen! Dat zeg je misschien wel eens tegen iemand. Of iemand anders zegt het tegen jou. Met duimen bedoelen we een gebaar met je handen, waarbij de vingers in elkaar verstrengeld zijn en de duimen rondom elkaar worden gedraaid. Doe het maar even.

Als je zo met je handen samen zit, heb je al een heel bekend gebaar te pakken dat bij bidden hoort. Want veel mensen doen als ze bidden hun handen samen. ‘Handen samen, ogen dicht’. Zo ben ik opgevoed in het gezin waarin ben opgegroeid. ‘Handen samen, ogen dicht, we gaan bidden.’ En ik heb het zelf ook vaak tegen mijn kinderen gezegd.

Duimen lijkt daar dus veel op. Alleen bij duimen gaat het er niet om dat je woorden en zinnen uitspreekt. Je maakt alleen maar dat draaiende gebaar met je duimen terwijl je denkt aan een ander.

Is bidden zoiets als duimen? Ik denk van wel. Duimen is: ik neem even de tijd om aan je te denken, ik help je hopen dat het goed gaat. Dat kan gaan over een examen dat iemand moet doen, een klus die geklaard moet worden, een operatie in het ziekenhuis, een lastig gesprek waar je vriend of vriendin tegenop ziet. Een sollicitatiegesprek of een gevaarlijke situatie waarin iemand terecht komt.

Ik zal voor je duimen. Dat is wat ik graag noem een ‘low profile’ kijk op bidden. Ik vertel daarover wel eens aan jongeren die best wel graag zouden willen bidden maar het nooit doen. Bidden vinden ze best hoog gegrepen. Maar als ik dan zeg dat duimen net zoiets is als bidden, dan halen ze vaak opgelucht adem. Dan bid ik toch vaker dan ik dacht, zeggen ze dan.


Praktijk: Stip

Ken je die stadsplattegronden waarop je kunt kijken om de weg naar je bestemming te zoeken? Er staat ook altijd zo’n brede zwarte pijl bij de plek waar je bent op die plattegrond. ‘Hier bevindt u zich.’ Dat staat daar dan bij.

Een Amerikaanse auteur gebruikte dit beeld eens om iets uit te leggen over bidden. Maar op de plattegronden die hij tegenkwam, staat geen brede zwarte pijl, maar een rode stip. Zo kwam hij bij zijn aanbeveling: ga op je rode stip staan.

Als je in gebed op je rode stip gaat staan, zeg je tegen God: ‘Hier bevind ik mij.’ En dan zeg je gewoon wat er is op dat moment. Dat kan van alles zijn. Vaak zul je merken dat het vervelende of lastige dingen zijn. 

Als ik op mijn rode stip ga staan, hoor ik mezelf bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik heb helemaal geen zin om te bidden.’ ‘Ik voel me opgejaagd en rusteloos.’ ‘Ik ben boos over wat er net is gebeurd.’ ‘Ik zit hier nu wel, maar ik heb eigenlijk veel belangrijker dingen te doen.’ ‘Bent u er eigenlijk wel?’

Dat kan er allemaal zijn, als je op je rode stip gaat staan, als je de tijd neemt om een eerlijk antwoord te geven op de vraag waar jij je op dat moment bevindt. Van binnenuit en in alle kwetsbaarheid.

Dat is dus een gebedsvorm om in de praktijk te brengen: op je rode stip gaan staan. En zeggen: ‘Heer, hier bevind ik mij.’ Ik denk en hoop (het is in elk geval wel mijn ervaring) dat het je oplucht om dat te doen. 

Eerlijk zijn over wat er is. Kwetsbaar zijn. Je hoeft het niet mooier te maken dan het is.


Gebed: Herder

Geen psalm is zo geliefd en bekend als Psalm 23. Miljoenen christenen vinden al eeuwenlang troost, bemoediging en inspiratie in de woorden die David heeft gedicht en gezongen. Die persoonlijke woorden van toen kunnen ook nu nog steeds opnieuw taal geven aan je eigen gebed.

Thema’s die in dit psalmgebed worden aangeraakt zijn bijvoorbeeld: bezorgdheid, verdriet, vertrouwen, bemoediging, geluk en genade. Die zijn elke dag van je leven weer actueel.

Een zinnetje waar ik zelf wel een beetje over struikel is: ‘het ontbreekt mij aan niets’. Want eerlijk is eerlijk, het ontbreekt ons vaak aan van alles. Het ontbreekt ons aan gezondheid, aan werk, aan liefde, aan gezien worden, aan moed, aan perspectief. Want we leven in een gebroken wereld. Je zou dat zinnetje ook zo kunnen vertalen: ‘ik ontbreek niet’. Hoe dan ook, God ziet mij en is naar mij op zoek. De Heer is mijn herder, ik ontbreek niet. 

Bid deze psalm elke week een keer. Neem er wat tijd voor. Bid de psalm langzaam zin voor zin, woord  voor woord, letter voor letter. En weet dat de Heer zelf erbij is.

“De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.”


Extra

Reflectievragen

  1. Als jij op dit moment een paar minuten neemt en ‘op je rode stip gaat staan’, wat zou je dan tegen God willen zeggen?
  2. Welke zin uit Psalm 23 spreekt je op dit moment het meeste aan? Waar komt dat door?

Luisterlied

De band Sela heeft een prachtig lied over Psalm 23: Mijn herder. Hieronder kun je dat lied beluisteren.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts