Onderaan deze pagina vind je extra input.

Reflectie: Nadenken

Denk jij wel eens na? Ik verwacht nu niet dat je nee zult zeggen. Iedereen denkt na. We kunnen ook niet veel anders. Want het denken in ons hoofd gaat eigenlijk altijd door.

We denken wel eens te weinig na over een beslissing of een reactie. En daar hebben we dan soms spijt van. We doen ook wel eens iets onnadenkends. Ook spijt. Of we dwalen gedachteloos wat rond. Geen spijt, maar misschien wel het gevoel dat je daar niet zoveel aan hebt.

Hoe dan ook: nadenken is een vrij normale bezigheid voor iedereen. Je hebt gedachten en ideeën. Er zit soms een lijn in. Maar vaker gaan je gedachten alle kanten op. 

Stel je nu eens voor dat je al die gedachten denkt, terwijl je je er ook, vaag misschien, van bewust bent dat God erbij is. Zou dat dan eigenlijk niet ook een vorm van bidden zijn? Gewoon nadenken dus. Je gedachten laten gaan. Je gedachten ordenen of op een rijtje zetten. Terwijl je gelooft dat God er ook bij is.

Ik zou zeggen: vertrouw erop dat ook dat een vorm van bidden is. Opnieuw: ‘low profile’. Maar wel: bidden. Als jij denkt en denkt en nog eens denkt – God is erbij. Al je zorgelijke, verlangende, verdrietige, opgewekte gedachten – God is erbij.


Praktijk: Sorry

Sorry zeggen. Je doet het hopelijk regelmatig. Want we maken allemaal fouten. We vergissen ons. We hadden het bij het verkeerde eind. Het ging niet zoals we bedoelden.

Dat woordje sorry is het middelste woord van een gebedspraktijk waarin drie woorden centraal staan. Aan de hand van deze drie woorden kun je, bijvoorbeeld aan het einde van de dag, terugkijken op wat er geweest is en ook al vooruit kijken.

Bedankt! 

Sorry! 

Alstublieft!

Bedankt! Neem wat tijd om een paar dingen te noemen waar je blij mee bent. Zo oefen je jezelf in dankbaarheid. Het is een manier om je zegeningen te tellen en God ervoor de danken. Je kunt danken voor mensen, voor dingen, voor mooie momenten en ontmoetingen, voor gezondheid, voor liefde, voor bewogenheid en betrokkenheid die je ervaren hebt. Bedankt, Heer!

Sorry! Neem wat tijd om terug te denken aan momenten waar je spijt van hebt. Dat je iets verkeerds zei of dacht. Dat je niet geduldig was. Dat je je liet meeslepen in iets slechts. Dat je loog of roddelde. Dat je onoprecht of onecht was. Waar voel je je schuldig over? Waarvan zou je willen dat het zo niet was gegaan? Sorry, Heer!

Alstublieft! Neem wat tijd om vooruit te kijken. Dit is de tijd van goede voornemens voor bijvoorbeeld de volgende dag. Maar dan niet om dat in eigen kracht te doen. Met het woord ‘alstublieft’ richt je je op God. Help me, alstublieft, om het morgen anders te doen. Geduldiger. Eerlijker. Liefdevoller. Betrouwbaarder. Meer geleid door de Geest. Alstublieft, Heer.

Bedankt!

Sorry!

Alstublieft!


Gebed: Bed

Persoonlijk vind ik Psalm 63 een van de allermooiste psalmen. Er zit zoveel verlangen in: zoeken, smachten, hunkeren. En dat herken ik. Ik verlang naar God. Vaak is het verlangen reëler dan de vervulling van het verlangen. Maar dat is ook goed. In het verlangen zelf is God aanwezig.

En die zin over ‘liggend op mijn bed denk ik aan u’ – dat vind ik ook zo’n mooie zin. Het gebeurt me wel dat ik wakker lig. En mijn gedachten gaan dan alle kanten op. Heel vaak blijft dat ook zo. Maar op de mooiere momenten breng ik mezelf dit te binnen: wakker liggen is een uitnodiging om te bidden.

Gelukkig hoef ik dan geen eigen woorden en zinnen te bedenken. Psalm 63 is er al. Al eeuwenlang. Een psalm om te bidden.

“God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.

U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.”


Extra

Reflectievragen

  1. Sta nog wat langer stil bij deze zinnen: “Als jij denkt en denkt en nog eens denkt – God is erbij. Al je zorgelijke, verlangende, verdrietige, opgewekte gedachten – God is erbij.” Ervaar jij dat ook zo? Vind jij dit ook gebed? Of toch ‘alleen maar’ nadenken?
  2. Welke zin uit Psalm 63 zou je de rest van deze dag mee kunnen dragen in je hart om zo nu en dan zachtjes te zeggen, te bidden? (Bijvoorbeeld: ‘Uw liefde is meer dan het leven’.)

Een podcast-video: het levensgebed

De gebedspraktijk rond de drie woorden ‘Dank, Sorry, Alstublieft’ heet ook wel ‘Levensgebed’ en stamt uit de Ignatiaanse traditie van spiritualiteit. Als je onderstaande podcast-video beluistert (op een ander moment vandaag, of morgen bijvoorbeeld), krijg je nog een keer de uitleg én krijg je vervolgens hulp om een concrete oefening te doen met deze gebedspraktijk.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts