Op deze pagina vind je een opzet voor een trouwdienst als hulp bij het nadenken over hoe jullie je trouwdienst (in de Plantagekerk of eventueel op een andere locatie) willen invullen. Onder het format treffen jullie het huwelijksonderwijs aan zoals ik daar meestal invulling aan geef: gebaseerd op het officiële huwelijksformulier, maar met wijzigingen en ingekort.

Jos Douma


FORMAT TROUWDIENST

Tien minuten voor start van de dienst: ontmoeting en gebed in de consistorie (met bruidspaar, voorganger, ouderling van dienst en wederzijdse ouders)

Binnenkomst bruidegom en bruid

A Welkom en ontmoeting

 • Woord van welkom
 • Votum en groet (gezongen of gesproken; of: Sela, Votum)
 • Lied(eren)
 • Gebed

B Verkondiging

 • Schriftlezingen
 • (eventueel: Lied)
 • Korte preek
 • Lied

C Huwelijk

 • Huwelijksonderwijs
 • (eventueel: Lied)
 • Vragen/Beloften en Ja-woord (beloften kunnen ook zelf worden uitgesproken)
 • (eventueel: ringen wisselen)
 • (eventueel: Lied)
 • Gebed en zegen (geknield)
 • Lied

D Uitzending

 • Collecte
 • Slotlied
 • Zegen en amen (gezongen of gesproken)

De onderdelen B en C kunnen ook worden omgewisseld.


ONDERWIJS

Inleiding | N en N, jullie houden van elkaar. Hier in de kerk zeggen we samen dat we geloven dat God het is die jullie bij elkaar bracht. Daarom trouwen jullie. Om elkaar in jullie huwelijk helemaal toe te behoren. Om een leven lang een unieke levenseenheid te vormen.

Bedoeling van het huwelijk | In de Bijbel wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met het huwelijk. In de eerste plaats: je mag elkaar als man en vrouw in liefde toebehoren en genieten van wat God je geeft. Je mag Gods geschenk van de seksualiteit voluit beleven. Want nu ligt er een ring van trouw om de meest intieme liefde. Het tweede doel is dat je er helemaal voor elkaar bent, dat je uit bent op elkaars belang, want de liefde is niet zelfzuchtig. Zo kan het leven van allebei tot bloei komen. En dat heeft als je samen de HEER dient en samen Jezus volgt ook eeuwigheidswaarde.  In de derde plaats wil de HEER door het huwelijk bouwen aan volgende generaties. Zo heeft God dat als Schepper bedacht. En als je van God kinderen krijgt, ontvang je een kostbaar geschenk. Je mag als ouders het beeld van God laten zien in de zorg voor je kinderen. En in de vierde plaats: als gehuwden leef je niet alleen voor elkaar en voor je gezin. De Heer geeft je een plaats in de samenleving. Je hoort je in te zetten voor die samenleving en voor alle mensen die God op je weg plaatst waaronder ook de andere leden van de gemeente van Christus. Zo mag je huwelijk meewerken aan de komst van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

De liefde in het huwelijk | De liefde die de toon zet in jullie huwelijk als twee volgelingen van Jezus is de liefde waarmee hij van jullie houdt. Jullie mogen de liefde die jullie van Christus ontvangen aan elkaar geven. Jullie zijn zelfs geroepen om als Christus te zijn voor elkaar, door allebei vanuit je eigen identiteit en je eigen talenten de ander te dienen en te helpen. Ervaar de liefdevolle geborgenheid die jullie bij elkaar mogen ontvangen als de geborgenheid die Christus zelf jullie geeft.

Gods belofte voor het huwelijk | God gunt alle mensen zijn zegen in hun huwelijk. Dat neemt niet weg dat ieder huwelijk te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet. Toch mag je als man en vrouw leven in het vaste vertrouwen dat God je blijft helpen, zelfs wanneer je dat menselijkerwijs onmogelijk lijkt. De Heer belooft als je hemelse Vader voor je te zorgen. Hij roept je op om in alle omstandigheden op hem terug te vallen. Ook vraagt hij je om elkaar je fouten en tekortkomingen te vergeven zoals hij dat doet. Want de verbondenheid met hem is een onuitputtelijke bron van genade!

Wederzijdse verplichtingen | Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie verwacht.

Bruidegom, N, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. Heb ontzag voor de Heer! Ga verstandig om met N en behandel haar eervol, want zij deelt met jou in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets je gebeden in de weg. Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft.

Bruid, N, heb je man lief zoals Christus hem liefheeft. Heb ontzag voor de Heer! Help en ondersteun N door in alles het goede voor hem te zoeken. Deel met hem in de genade van het nieuwe leven. Ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus aan je geeft. Zoek samen met hem de weg van de Heer.

Blijf elkaar trouw. Wees vergevingsgezind zoals de Heer en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor je gezin. Voer trouw de taken uit die God je geeft. En leef zo, dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

Beloften van het bruidspaar | Geef elkaar nu de rechterhand en antwoord op de volgende vragen:

(De voorganger vraagt aan de bruidegom:) N, beloof je hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor je vrouw te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? (Antwoord:) Ja.

(De voorganger vraagt aan de bruid:) N, beloof je hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor je man te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? (Antwoord:) Ja

Het bruidspaar kan de beloften ook zelf uitspreken:

Bruidegom: Ik, N,  beloof hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor jou, N, te zorgen. Ik beloof je voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn. Ik zal heilig met je leven, je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood ons zal scheiden. Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven.

Bruid:  Ik, N., beloof hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor jou, N.,  te zorgen. Ik beloof je te helpen en je te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn. Ik zal heilig met je leven, je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood ons zal scheiden. Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven.

(Eventueel: Ringen wisselen)

(Eventueel: Zingen)

Gebed (geknield)

Zegen (geknield)

Moge God de Vader jullie zegenen met zijn goedheid en zijn trouw.
Moge God de Zoon jullie een leven lang verbinden door zijn onvoorwaardelijk liefde.
Moge God de Geest jullie de kracht geven om jullie huwelijksbelofte na te komen.
Moge de drie-enige God die jullie tot dit huwelijk riep jullie zo omhelzen in zijn liefdevolle genade.
Amen.

Zingen