Je zou het ook een ‘monastiek manifest’ kunnen noemen: een publieke verklaring over het leven als monnik in de wereld.

Ik heb het over het Monk Manifesto dat geschreven is door Christine Valters Paintner en dat de basis vormt van haar ‘Abbey of the Arts‘, een digitaal klooster met vele vormen van aanbod op het gebied van monastieke spiritualiteit, onder andere in de vorm van online retraites en online cursussen.

Ik leerde Christine Valters Paintner kennen door haar boek over Lectio Divina: Lectio Divina. The Sacred Art: Transforming Words and Images into Heart-Centered Prayer. Vervolgens ontdekt ik de website. En daarna nog weer  het Monk Manifesto.

Dat manifest spreekt me zeer aan omdat het woorden geeft aan ook mijn eigen verlangen om midden in het dagelijkse leven in de wereld (en in de kerk) praktijken te beoefenen die helpen om afgestemd te blijven op Gods aanwezigheid en het waaien van zijn Geest.

Geschreven in het Engels is het inmiddels ook beschikbaar in het Duits, Spaans en Noors. Hieronder volgt mijn Nederlandse vertaling. Ter inspiratie. Om eens op je in te laten werken en te kijken of er een weg wordt gewezen die je zou willen gaan (of die je misschien al aan het gaan bent).

Wie weet kan dit manifest ook in de Nederlandse context van betekenis zijn voor iedereen die op zoek is naar monastieke praktijken in het eigen dagelijkse leven, om Jezus te volgen in alles.


Manifest van een Monnik

Publieke expressie van mijn toewijding aan een leven vol compassie, contemplatie en creativiteit.

Monnik: van het Griekse woord monachos (alleen of eenzaam); een monnik in de wereld leeft niet afgezonderd van maar ondergedompeld in het alledaagse bestaan, met een ongedeeld hart en met onverdeelde aandacht, altijd zoekend naar groei in heelheid en integriteit.

Manifest: van het Latijnse woord woord manifest (helder); een manifest is een publieke verklaring van principes en intenties.

  1. Ik kies elke dag opnieuw voor momenten van STILTE en ALLEEN-ZIJN, om ruimte te maken om naar een andere stem te luisteren, en om verzet te bieden tegen een cultuur van lawaai en voortdurende prikkels.
  2. Ik kies er elke dag opnieuw voor om radicale daden van GASTVRIJHEID te stellen door de vreemdeling buiten mij én de vreemdeling binnenin mij te verwelkomen. Ik erken dat wanneer ik in mijn hart ruimte maak voor niet geaccepteerde delen van mijzelf, ik compassie cultiveer en de vaardigheid om die plekken in anderen ook te accepteren.
  3. Ik kies er elke dag opnieuw voor om GEMEENSCHAP te zoeken door me te verbinden met mensen die een van geest op dezelfde weg gaan: zielsverwanten met wie ik mijn diepste verlangens kan delen en mentoren die leiding en wijsheid op mijn reis kunnen geven.
  4. Ik kies er elke dag opnieuw voor om het bewustzijn van mijn VERBONDENHEID MET DE SCHEPPING en een gezonde ascese te cultiveren, door aandachtig te letten op het gebruik dat ik maak van energie en van dingen en door los te laten wat niet helpt om de natuur te laten bloeien.
  5. Ik kies er elke dag opnieuw voor om op een volledig aanwezige manier bezig te zijn met mijn WERK, of dat nu betaald of onbetaald is, terwijl ik in mijn hart een diepe dankbaarheid koester voor mijn vermogen om mijn gaven in deze wereld op een betekenisvolle manier te gebruiken.
  6. Ik kies er elke dag opnieuw voor om me door het regelmatig in praktijk brengen van de SABBAT toe te vertrouwen aan ritmes van rust en vernieuwing en te verzetten tegen een cultuur van druk zijn waarin mijn waarde wordt afgemeten aan wat ik presteer.
  7. Ik kies elke dag opnieuw voor BEKERING en transformatie als een levenslang leerproces, in de erkenning dat ik altijd op een reis ben die zowel door mijn gaven als door mijn beperkingen wordt gekenmerkt.
  8. Ik kies er elke dag opnieuw voor om een dansende monnik te zijn die CREATIEVE VREUGDE cultiveert en die mijn lichaam en hart laat overvloeien van het onuitsprekelijke genot van de liefde.