In onze omgang met God kan stilte een belangrijke rol vervullen. Te midden van al onze jachtigheid kan elke stilte een ruimte zijn om God te ontmoeten.

Maar waarom vind ik het zo moeilijk met stilte om te gaan? En dan bedoel ik niet alleen de stilte als afwezigheid van geluid. Ik denk ook aan stil-staan: even niets te doen hebben, in de file of op het stationsperron of als ik nummer zeven ben ik de rij bij de kassa. Momenten van stilte die ik graag verbreek door de radio aan te zetten of een podcast te luisteren. Of door met iemand te gaan kletsen. Of door te turen op mijn laptopbeeldscherm, of met mijn vingers een ritme te trommelen.

Stilte en stilstaan zijn vaak ongenode gasten. Ze kosten tijd, ze stonden niet in mijn agenda, ze zijn niet rendabel. Ja, stilte is iets gevaarlijks. Stilte is namelijk een uitnodiging om een moment naar binnen te keren.

Maar daar tref ik zoveel onrust aan, gedachten die maar doormalen, ergernis, boosheid. Ik ontmoet er ook wel leegte, gemis, onvervuld verlangen, schaamte. Misschien is dat allemaal wel de reden waarom ik het zo moeilijk vind met stilte om te gaan.

Toch wil ik het leren om die stiltes te ontvangen als genademomenten van God. God zegt altijd als het stil is en altijd als ik stilsta: ‘Hier ben Ik. Ik zou er een lief ding voor over hebben als je Me aankeek’. En dan denk ik: ‘Ja, maar ik ben zo onrustig, ik heb nog zoveel te doen, en er woont ook leegte in mijn hart’. ‘Dat geeft niet,’ zegt God dan, ‘Ik wil ook in die stilte van je leegte een ruimte maken om Mij te ontmoeten.’

Genieten van God

Dergelijke momenten van stilte kun je ook zelf creëren: ‘stille tijd’ noemen we dat dan – en deze momenten kennen dezelfde problemen. Toch wil ik het leren. Dat moet ik ook. God gebiedt mij om rust te zoeken: het Hebreeuwse woord sabbat kun je ook vertalen met: ‘Stoppen! Ophouden!’ We worden geroepen om op te houden met dat voortdurende werken en ons steeds te laten afleiden van de Ene die we écht nodig hebben. Want hoewel trouw je werk doen zeker ook tot eer van de Schepper is, is er toch die sabbat. En niet alleen om adem te scheppen voor weer zes dagen arbeid, maar met een eigen doel: genieten van God.

Genieten van God

Daar komt het hoge woord eruit: genieten van God. Als ik de stilte in ga, en door de Geest de leegte overwin, ontstaat er ruimte om te genieten. Ik wil genieten van Gods overweldigend genadige aanwezigheid. Ik wil genieten van wat de Bijbel noemt: zijn heerlijkheid. God wil in mijn leven aanwezig zijn door zijn krachtige uitstraling, waardoor ik verander.

Want het is heerlijk om je door hem bemind te weten. Het is heerlijk om te stoppen met van alles en nog wat, en je ogen te richten op hem alleen. Het is heerlijk om de Vader van Jezus Christus te zien en te genieten van zijn Zoon. Ik hoef even niets. Sabbat vieren is ophouden met mijn agenda afwerken. Ik ben alleen nog benieuwd naar zíjn agenda.

Praktisch

Hoe doe je dat praktisch? Drie handreikingen:

  1. Ga ergens zitten waar je in de stilte alleen bent. Sluit je ogen en blijf zo een tijdje zitten met in je gedachten en je hart deze woorden: ‘Heer Jezus, Zoon van God, wat bent U mooi!’ Misschien vind je dat zweverig en vaag. Dat vond ik eerst ook. Maar het is toch ook niet zweverig en vaag om ademloos te kijken naar een zonsopgang met alleen maar verwondering in je hart?
  2. Durf elke dag een paar minuten te nemen om te luisteren naar aanbiddingsmuziek. Niet als achtergrond, maar om er helemaal bij te zijn en mee te zingen, eventueel in je hart. Genieten van deze momenten waarop je even geen agenda hebt, om te wachten op wat God wil gaan doen.
  3. Kies voor een bepaalde periode een bijbelwoord uit waarop je je aandacht richt. Dat kan een dag zijn, maar ook een maand. Er zijn genoeg momenten die er gelegenheid toe geven (op de fiets, in de file, in de rij bij de kassa, enzovoort). Bijvoorbeeld deze vraag van Mozes: ‘Laat mij toch uw heerlijkheid zien!’ (Exodus 33:18). Of: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nooit in de duisternis wandelen’ (Johannes 8:12). Door je deze woorden te binnen te brengen, kun je in de stilte van je hart open leren staan voor het mooiste wat er is: de heerlijke aanwezigheid van Christus in je leven.