Welkom!

Fijn dat je mee gaat doen met de online cursus ‘De Bergrede van Jezus’. Je bent een van de ruim 400 deelnemers nu, maar aanmelden kan nog altijd. Misschien zijn er mensen aan wie je een berichtje kunt sturen om hen te attenderen op deze cursus.

[Lees onderaan dit bericht meer over een vragenformulier

Ik heb zelf veel zin in de cursus omdat ik de Bergrede van Jezus al jarenlang een van de meest inspirerende gedeelten van de Bijbel vind.

Voor deze cursus krijg je in elk geval wekelijks een mail (misschien ook vaker: de cursus moet gaandeweg vorm krijgen). Die mail zal steeds op maandag worden verstuurd, ’s morgens om 8.00 uur, en bevat niet zelf het cursusmateriaal maar een of meer links naar webpagina’s op de site van de School voor Spiritualiteit waar je dan verder kunt.met lezen, luisteren, kijken of oefenen.

Webinar zondag 17 april 20.00 uur

We starten wel direct op de eerste dag van de vijftig dagen doordat er Paaszondagavond om 20.00 uur een webinar is waarin

  • je een korte inleiding krijgt rond de Bergrede;
  • we naar een lied luisteren dat voor mij heel goed verwoordt waar het in de cursus over de Bergrede om gaat;
  • we samen de Bergrede een keer helemaal lezen – als startmoment van deze cursus.

Mocht je zondagavond niet in de gelegenheid zijn om live aan te sluiten, is dat geen probleem. Na afloop kun je de opname op een voor jou passend moment alsnog bekijken.

Wat maakt dat je meedoet?

Om je eigen betrokkenheid bij de cursus te stimuleren én om mij te helpen zicht te krijgen op wat je hoopt van de cursus nodig ik je uit om op een vragenformulier drie vragen te beantwoorden:

  1. Waarom doe je mee met deze cursus?
  2. Wat hoop je dat deze cursus je brengt?
  3. Welke uitspraak van Jezus in de Bergrede (Matteüs 5 tot 7) vind jij het mooist?

Alvast bedankt voor het invullen!


Ik zie uit naar een inspirerende cursus!

Hartelijke groeten,

Jos Douma
jos@levenindekerk.nl