Bij de cursus ‘In deze stilte’ geven deelnemers via een formulier antwoorden op vragen. Hieronder verzamel ik die antwoorden in de hoop dat anderen er ook hun winst mee kunnen doen!

Welke bijbeltekst of welke bijbelverhaal is voor jou belangrijk als het gaat om het thema stil-zijn?

 • Psalm 91
 • Wees stil en weet dat Ik God ben – Psalm 46:11
 • Marta en Maria
 • Marcus 3:13 en 14 NBG: Jezus riep zijn leerlingen tot zich, stelde hen aan OPDAT ZIJ MET HEM ZOUDEN ZIJN – voordat Hij hen uitzond
 • Psalm 23
 • Mattheus 6:33 Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven, Hij zal dan in alles voor U zorgen
 • Maria aan de voeten van Jezus in tegenstelling tot Martha die steeds bezig was.
 • Psalm 27 is een psalm die me erg raakt. Ik kom tot rust en voel me geborgen in Jezus bij God. Het leven valt vaak niet mee, maar in Gods aanwezigheid is het goed!
 • Psalm 62
 • Psalm 37:7
 • Matteus 6 vers 6
 • Psalmen 23 en 62
 • Numeri 6:22-27
 • Psalm 23, waar in vers 2 en 3 wordt gezegd dat God ons laat rusten in groene weiden en mij naar vredig water voert, weet wat ik nodig heb als zijn kind.
 • Jezus, Martha, Maria en Lazarus
 • Mijn ziel is immer stil tot U (Psalm 62)
 • Exodus 14:14 De Heer zal voor u strijden, en u zult stil zijn.
 • Psalm 131
 • Het bijbelverhaal van Elia bij de berg Horeb, 1 Koningen 19:12,13
 • Psalm 17 vers 8 en 9. Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw.
 • Het verhaal van Elia op de Horeb, waar God zich aan hem openbaart in ‘het gefluister van een zachte bries’.
 • Samuël, die letterlijk in de stilte God hoorde roepen.
 • 2 Korintiërs 3:18 en Psalm 86:2
 • Dat Jezus ook af en toe alleen wil zijn en zich terugtrekt.
 • Dat Jezus zich afzondert om te bidden. Bijvoorbeeld op een berg.
 • Psalm 128 Hij geeft het zijn beminden in de slaap
 • De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets
 • Matteus 20:28 – Want, Ik ben met je, alle dagen! Wat me raakt is al dat eerste woord – want – dat vind ik betekenen dat hoe je situatie ook ook is, Ik ben met je ( ! ), alle dagen, Altijd !
 • Elia aan de beek Krith. Elia in de spelonk.
 • Dat Jezus de berg opging om in de stilte de Vader te zoeken
 • Psalm 62:2 – Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.Van Hem komt mijn redding.
 • Je zou het misschien niet direct verwachten maar het verhaal over David en Goliat.
 • Laat af en weet dat ik God ben.
 • Psalm 121
 • Het verhaal dat Elia God mag ontmoeten op de berg, en dat God komt in de stilte. Niet in het vuur en de aardbeving, met geweld dus maar als een liefelijk bries.
 • Openbaring 8:1 wat ik lees als stilte door verwondering. Een lam… niet een leeuw die de zegels van het boek verbreekt…
 • Het Onze Vader
 • Psalm 139
 • Jesaja 30:15
 • Johannes 21:12- 18
 • Psalm 1, de mens die Gods wet overpeinst, bij dag en bij nacht. En dan vooral de vreugde die ik daar in lees, de rust, het stil bij God overpeinzen.

Welk lied of welke muziek helpt jou om bij de stilte te komen?