• Praktische handreikingen
  • Voor een persoonlijke retraite
  • Spirituele meditaties

Echt even tot rust komen en een ontmoeting zoeken met de Heer. Velen verlangen ernaar maar merken dat het er maar niet van komt. Ze twijfelen of een retraite in een klooster misschien iets voor hen zou zijn. Maar die stap is toch te groot.

Dit boek wil hulp bieden om zelf een persoonlijke retraite vorm en inhoud te geven. Dat kan een retraite van een hele dag zijn (12 uren), van een dagdeel (vier uren) of zelfs van slecht één uur.

Jos Douma biedt in dit boekje voor twaalf uren inhoudelijke teksten en praktische handreikingen aan om zelf vorm te geven aan retraitetijd. De ontmoeting met Jezus staat centraal. De Bijbel gaat open. Gods woorden gaan spreken. En door de Geest van Jezus mag je verlangen naar de vervulling van deze belofte van de Heer: ‘Ik ben bij je.’

Inhoud retraiteboek

VOORWOORD

INLEIDENDE OVERDENKINGEN

[1] Verlangen naar echte ontmoeting
[2] Hoe gaat het met je ziel?
[3] Levend en krachtig is het woord
[4] Retraite als spirituele oefening

TWAALF UREN MET JEZUS

[JEZUS KIJKT JE AAN]
eerste uur | Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
tweede uur | Jullie zijn mijn moeder en mijn broers
derde uur | Eén ding ontbreekt u
vierde uur | Juist jij zult me vannacht verloochenen

[JEZUS SPREEKT JE AAN]
vijfde uur | Het koninkrijk van God is nabij
zesde uur | Zij horen het woord en aanvaarden het
zevende uur | Blijf in mij, dan blijf ik in jullie
achtste uur | Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn

[JEZUS RAAKT JE AAN]
negende uur | Ontvang de heilige Geest
tiende uur | Heb de Heer, uw God, lief
elfde uur | Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven
twaalfde uur | Alles maak ik nieuw

UITLEIDENDE OVERDENKINGEN

[1] Alledaags leven met Jezus
[2] Met andere ogen
[3] Een spirituele geloofsgemeenschap
[4] Spirituele vorming in Christus

HANDEIKINGEN OM VERDER TE GAAN

Info

Verschenen: oktober 2009
Omvang: 168 blz.
Prijs: 14,99 (uitverkocht)
ISBN: 90 435 1596 2
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

Lees ook: Retraite als spirituele oefening (met 7 aandachtspunten)

Reactie van een lezer

“Na een dagboek gelezen te hebben (Tijd met Jezus) wilde ik meer en heb het boek De ontmoeting gelezen, gebruikt, ervan genoten. Ik heb geweldige uren met Jezus gehad en probeer nu (nog steeds een keer per week) een uur met Jezus te hebben met behulp van de onderwerpen en van Bijbelwoorden memoriseren.

Het was een wekelijkse vreugde om in alle rust ’s morgens tijd te nemen en gebruik te maken van het boek De ontmoeting. Ik denk dat ik in deze periode meer een relatie met Jezus heb gekregen en ik geniet echt van de uren. Vandaar ook dat ik het als een wekelijks terugkerend festijn wil blijven behouden. Dank voor de vele suggesties, als stil bidden (moeilijk om niet toch overal aan te gaan denken), het goed gaan zitten, geestelijk lezen enz. en natuurlijk de verdere inhoud en vragen. Ik ben nu verder gegaan met het boek Jezus ontdekken en de twee andere boeken liggen ook al klaar.

Ik ben erg blij met het leren van een relatie te hebben. Eerlijk gezegd heb ik niet zo heel erg meegekregen hoe daar vorm aan te geven. Maar nu wel dus. Natuurlijk heb ik Jezus hiervoor gedankt, maar ik wil u ook laten weten dat ik geniet van ‘mijn’ stille tijd met Jezus en dat de door u geschreven boeken daar een bijdrage in hebben.”

Recensies

Johan ten Brinke in Maandblad Reveil: Geloof en Praktijk

Neemt u voldoende tijd om aan uw dagelijkse relatie met Jezus te werken? Waarschijnlijk zult u een ontkennend antwoord geven. We schieten bijna allemaal te kort als het gaat om het onderhouden van relaties. Het liefst zouden we ons willen afzonderen, bijvoorbeeld in een tijdje in een klooster. Maar voor de meeste mensen is dat net een stap te ver. Predikant en veelschrijver Jos Douma heeft een boekje geschreven dat ons helpt om een dag of een uur, dat k unnen we zelf bepalen, in retraite te gaan. Hoewel dit onderwerp zich bij uitstek leent voor veel gezweef, weet Douma er op een praktische en inspirerende manier over te schrijven. Een aanrader voor iedereen die wel in retraite wil, maar niet de gelegenheid heeft dat buitenshuis te doen.”

J.F.Broere- Blok in De Christenvrouw: Jezus raakt je aan: Er gaat kracht uit van de sprekende Christus

“Zijn woorden zijn creatief en willen verandering in je leven tot stand brengen: dat je een nieuw mens wordt die wandelt als kind van God. De woorden die Jezus spreekt zijn vol Geestkracht. Hij raakt je er zegenend mee aan. Je hoeft niet in eigen kracht de weg van de woorden te gaan, maar in de kracht van Jezus die zegenend om je heen is.”

Zomaar een stukje uit dit ’12 uren met Jezus’-retraiteboek. Het helpt ons verder te komen in ons leven met de Here Laat je leiden door de Heilige Geest en niet door je eigen geest. Neem tijd om bezig te zijn met de verdieping van je geloof.

Elke geestelijke oefening is vaak zo dubbel, we voelen ons aangetrokken door de Here en tegelijk zien we er tegenop. De schrijver heeft ook het schrijven zo ervaren. Maar als we door de kracht van de Heilige Geest de gedachten die ons van Hem aftrekken weerstaan en ons oefenen in het lezen van het Woord, zal de Heilige Geest ook in ons vernieuwend bezig zijn.

Lees dit boek vanuit de 7 aandachtspunten: tijd, plaats, rust stilte, geestelijk leven, memoriseren en je toewijden. Achterin is ruimte voor notities. Dit gebonden boek met een harde kaft en leeslint. Warm aanbevolen.”

Recensie van Bol.com:

“De ontmoeting is een hulpmiddel voor retraitemomenten. Retraite als ‘jouw persoonlijke keuze om je, waar dan ook en hoe lang dan ook, los te maken uit de alledaagse drukte van je leven’. Niet om weg te blijven, maar om inspiratie te ontvangen waardoor en waarmee je terugkeert om deel te nemen aan het dagelijkse leven. In de inleidende overdenkingen wordt een handreiking gegeven voor het vormgeven van je retraitemomenten: tijd reserveren, plaats maken, rust vinden, stil bidden, geestelijk lezen, bijbelwoorden memoriseren, je toewijden. De kern van het boekje wordt gevormd door 12 overdenkingen. 12 uren met Christus. Douma hanteert hiervoor de drieslag: Christus die mij aankijkt, die mij aanspreekt en aanraakt. Leg niet alle nadruk op de bijbel, ten diepste draait het christelijk geloof om een persoon. Geloven is niet een relatie met een boek, maar met de hoofdpersoon van het boek. Het boekje sluit af met een aantal uitleidende overdenkingen, bedoeld om te voorkomen dat de 12 uren met Christus, eilandjes blijven in ons bestaan. Het gaat er namelijk niet om dat ‘je andere dingen gaan doen vanuit die ontmoeting, maar dat je de dingen anders gaat doen: met meer aandacht, meer liefde en meer zorg. Niet omdat het moet, maar juist omdat er een ont-moeting in je leven plaats vindt die je vrijheid en vreugde brengt juist in het alledaagse leven’. Je komt in de verleiding om de inhoud van het boekje meteen met iedereen te delen. Doe dat niet. Neem eerst de rust om het je eigen te maken. Daarna is het ook prima geschikt om in een kleine kring je ervaringen te delen en samen te bespreken.