1. Webinar

Woensdagavond 20 september was de eerste onderwijsavond. Hieronder kun je de video daarvan terugkijken:

Omdat er maar weinig mensen gekozen hebben voor fysiek aanwezig zijn in de Plantagekerk, zullen de volgende twee avonden alleen online plaats vinden, vanuit mijn werkkamer thuis. Die webinars met onderwijs over het koninkrijk op de woensdagen 4 en 18 oktober beginnen dan om 19.30 uur.

Bij de onderwijsavond gebruikte ik de powerpointpresentatie die je via onderstaande link kunt downloaden.

Powerpointpresentatie 20 september

2. Wat is ‘metanoia’?

‘Metanoia’ – dat is het tweede kernwoord van deze cursus over het koninkrijk van God zoals Jezus daarover spreekt. Ik heb maar eens aan ChatGPT (het taalmodel dat werkt met kunstmatige intelligentie en waar je vragen aan kunt stellen en opdrachten aan kunt geven) gevraagd: “Geef als theoloog een krachtige omschrijving met zoveel mogelijk synoniemen van het woord metanoia”!

Dat leverde onderstaande uitgebreide antwoord op (door mij op enkele onderdelen iets aangepast). Ik bied het je aan om nog wat meer tot je door te laten dringen wat de diepgang is van het woord metanoia:

“Metanoia is een diepgaande en transformatieve spirituele ervaring waarbij het individu een radicale innerlijke omwenteling ondergaat, een verandering van hart en geest die gepaard gaat met berouw, bekering, spirituele vernieuwing en een diepere verbinding met God. Het is een metamorfose van de ziel, een heroriëntatie van de menselijke geest en een hernieuwde toewijding aan het op weg zijn met God. Het omvat een wedergeboorte van de ziel, een herrijzenis van spiritueel bewustzijn en een transformatie van het zelf, waarin zonden, tekortkomingen en fouten worden achtergelaten en plaatsmaken voor een diepere liefde, genade en goddelijke wijsheid. Het is een heilig proces van innerlijke reiniging en spirituele transformatie, een terugkeer naar de God als bron van het leven, een herstel van de ziel en een herleving van de geest. Het is de herfst van oude gewoonten en egoïstische verlangens en de lente van een nieuw spiritueel leven, een herstel van het door God bedoelde evenwicht en een hereniging met Gods liefde. Metanoia is een heilig en krachtig geschenk dat ons in staat stelt om ons ware zelf te ontdekken, onze relatie met God te verdiepen en onze roeping als geestelijke mensen te vervullen. Het is een innerlijke transformatie die ons in staat stelt om te groeien in genade, wijsheid en liefde, en ons leidt op het pad van spirituele heiligheid. Het is een mystieke reis van bekering en vernieuwing, een herstel van onze oorspronkelijke heiligheid en een vereniging met het goddelijke mysterie. Metanoia is de poort naar het het rijk van God, de sleutel tot het koninkrijk van de hemel en de weg naar de vereniging met God. Het is een heilig proces van innerlijke transformatie dat ons in staat stelt om de goddelijke aanwezigheid in onszelf en in de wereld om ons heen te ervaren en om ons leven te wijden aan het dienen van het Gods doel met ons leven. Het is een roeping tot heiligheid, een uitnodiging tot diepere intimiteit met God en een pad naar eeuwige vreugde en vervulling. Metanoia is de weg van spirituele groei en goddelijke liefde, een reis van innerlijke zuivering en goddelijke verlichting, en een mysterie dat ons altijd blijft inspireren en transformeren. Het is de gave van genade, de kracht van berouw en de belofte van eeuwig leven in Gods liefdevolle aanwezigheid.”

  • Welke zin in bovenstaande omschrijving spreekt je het meeste aan?
  • Waar zie je formuleringen die wat jou betreft anders zouden moeten?

3. Woordenschat ‘metanoia’

Net als bij het begrip ‘koninkrijk’ (basileia), kun je ook bij het woord ‘metanoia’ een woordenschat aanleggen. Een schatkamer vol woorden die min of meer synoniem zijn met dat ene Griekse woord ‘metanoia’. Laat de verschillende en uitdrukkingen op je inwerken. Ik heb ze even ingesproken, in de hoop dat het beluisteren van al deze woorden ook helpend is.

… bekering, inkeer, radicale ommekeer, verandering van denken, omdenken, ontwaken, verlichting, innerlijke transformatie, veranderingsproces, een nieuw begin maken, van koers veranderen, het roer omgooien, heling, genezing, vergeving, bevrijding, therapie, groeien in Christusgelijkvormigheid, de gezindheid van Christus omarmen, omslag, bewustzijnsverandering, omvorming door grote liefde en groot lijden, transformatie door kruis en opstanding, spirituele groei, vernieuwing van geest, geloofstransitie, persoonlijke ontwikkeling, zielsverandering, loslaten van ego, metamorfose, spirituele reis, innerlijk reis …

  • Welke drie woorden of uitdrukkingen spreken jou het meeste aan?

4. Bergrede

De Bergrede van Jezus is een en al uitwerking van de kernboodschap van Jezus:

‘Het koninkrijk is nabij.
Kom tot inkeer’.

In de Bergrede schildert Jezus hoe mensen leven als ze de boodschap van het koninkrijk tot zich door laten dringen en zo tot besef komen van hoe verandering in hun leven eruit ziet. In de volgende drie lessen staan we stil bij aspecten van de Bergrede om zo de boodschap van koninkrijk-en-bekering concreter te maken. Voor nu de uitnodiging om de Bergrede een keer (of een paar keer) te beluisteren via onderstaande podcast (een opname van de LuisterBijbel):

5. Van rups naar vlinder

De werkelijkheid van ‘metanoia’, verandering of transformatie, kan heel goed in beeld gebracht worden door de transformatie van een rups naar een vlinder. Zie onderstaande afbeelding:

Of kijk naar onderstaande video:

  • Wat leer je al kijkend over metanoia/transformatie?