Hier kun je meer lezen over de negen spirituele talen die onderscheiden kunnen worden. Zou er ook nog een tiende taal zijn? Op die vraag kreeg ik tijdens de cursus ‘Geworteld leven’ onder meer deze antwoorden. Laat ze eens op je inwerken!

 • Dromen.
 • De taal van de stilte.
 • Overgave, onvoorwaardelijke overgave. In het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, plaats Uw zegel op mijn ziel en leef in mij!
 • Lofprijzing!
 • De taal van de verbinding.
 • De taal van de Heilige Geest, die tot nu toe nog niemand begrijpt.
 • Gewoon stil zijn gedurende een bepaalde tijd en dan afwachten wat er in je opkomt, waarover je met God zou willen praten. Je kunt in de stilte in je gebed zelfs al wandelend buiten alles tegen God zeggen wat er op je hart ligt. Soms wel makkelijker dan als je alleen thuis bent.
 • De taal van beelden die God geeft, die Hij laat zien. Beelden die inzicht geven, aansporen, bemoedigen, troosten.
 • De taal van het lijden. In de taal van het lijden ontdek ik bij mezelf en ook bij anderen het oprecht samen zoeken van God. Dan is niets meer mooier gebracht dan het is.
 • De spirituele taal van de dankbaarheid. Met de ondertitel van het boek van Ann Voskamp: Zoek het ware leven waar het te vinden is: vlak voor je neus. Dankbaarheid voor ons alledaagse leven.
 • De taal van anderen (gelovig en ongelovig), wat ze soms tegen mij zeggen helpt mij naar God.
 • De taal van creativiteit.
 • De taal van nederigheid.
 • Gebrokenheid kan denk ik een spirituele taal zijn.
 • Luisteren naar aanbiddingsmuziek en zo je hart laten raken en tot rust brengen.
 • Mensen: God zien in mensen in spreken, handelen, bidden.
 • de taal van je ontfermen over de mensen die hierheen gevlucht zijn die geen eigen huis meer hebben.