In 2008 verscheen mijn boek ‘Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven’. Deze publicatie gaat terug op zes preken die ik hield in de Fonteinkerk in Haarlem waar ik toen predikant was.

Hieronder vind je die zes preken en ook preeksamenvattingen.

Preek 1 | Je hebt niet meer dan mijn genade nodig (pdf)
Over verbrokenheid

Preek 2 | Je leeft niet meer onder de wet maar onder de genade (pdf)
Over wettisch en evangelisch leven

Preek 3 | De vergevende kracht van genade ervaren (pdf)
Over vergeving voor zondige mensen

Preek 4 | De genezende kracht van genade ervaren (pdf)
Over genezing voor gewonde mensen

Preek 5 | De bevrijdende kracht van genade ervaren (pdf)
Over bevrijding voor gebonden mensen

Preek 6 | Wij ontvangen zelfs genade op genade (pdf)
Over de overvloed van genade

De oorspronkelijke preeksamenvattingen (in de vorm van Bronwater) staan hieronder:

Genade Ervaren 1 + 2
(Psalm 51:9; 2 Korintiërs 12:9-10; Romeinen 6:14; Galaten 5:4)
Genade Ervaren 3: vergeving van zonden
(Psalm 32)
Genade Ervaren 4: genezing van wonden
(Psalm 147)
Genade Ervaren 5: bevrijding van bonden
(Psalm 107:13-16)
Genade Ervaren 6: overvloedige genade
(Johannes 1:16)