1 intro

Wat mooi dat je meedoet met het inspiratietraject! Dit is de eerste inspiratiemail van dit traject.

We gaan rustig van start en bouwen het langzaam op. Ik heb geen compleet programma klaarliggen voor de komende maanden;-)

Ik hoop juist dat we ook door interactie samen aan dit inspiratietraject werken. Van week tot week gaan we verder.

Wat wel duidelijk is:

  • het inspiratietraject gaat over Jezus omdat ik geloof dat het in deze tijd van corona vooral belangrijk is om als kerk terug te gaan naar de kern, en dat is Jezus;
  • de preken die ik op zondag houd in de Plantagekerk zijn belangrijke ‘knooppunten’ in het inspiratietraject; om die preken heen (vooraf en achteraf) reik ik materiaal aan dat je helpt om de boodschap van het evangelie te laten landen in je leven en/of te delen met anderen;
  • er komen elke week een of meer mails (ik denk aan minimaal 1 en maximaal 3); dat zal niet per se op vaste tijdstippen zijn; in de mails vind je steeds leerzame teksten, inspirerende citaten, links naar video’s of luisterliederen, reflectievragen, oefeningen, suggesties voor praktijken, afbeeldingen, enzovoort.

2 zorg dat ik weer kan zien

Op zondag 16 augustus staat het verhaal van de genezing van de blinde Bartiméus centraal. Het verhaal vormt voor mij een inspirerend uitgangspunt voor het traject waarin het erom gaat dat we Jezus (weer) leren zien. Lees het evangelieverhaal vast een keer door en stel jezelf de vraag: Wat raakt me in het bijzonder als ik dit lees?

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Bekijk ook deze video:

Je kunt de dienst hier (achteraf) volgen

3 zien, ervaren, genieten

Al vele jaren vind ik het altijd weer mooi om de titel van een boek van John Piper tot me door te laten dringen: ‘Jezus zien en ervaren en intens van hem genieten’. In dat boek neemt de auteur je mee op een ontdekkingstocht: wie is Jezus in al zijn glorie? Een citaat:

“Als we Jezus zien zoals Hij werkelijk is, genieten we van Hem, omdat Hij mooi en waar is en voldoening geeft. Er vloeien twee dingen voort uit zo’n ervaring. Hij wordt geëerd. En wij worden vrijgemaakt door de blijdschap dat wij het smalle pad van de liefde volgen. Christus wordt het meest in ons verheerlijkt, als wij in Hem de meeste voldoening vinden.”

4 jouw verlangen

Ik vind het mooi om van jou als deelnemer ook iets terug te horen over het verlangen waarmee je dit inspiratietraject ingaat. Regelmatig zal er daarom in de inspiratiemail een link staan naar een Google-formulier waar je iets kunt doorgeven, delen of een vraag kunt beantwoorden. Leuk als je dat doet! Maar voel je ook vrij (dat geldt voor alles in dit inspiratietraject) om zelf te bepalen hoe intensief je meedoet. Het is geen probleem als je eens wat overslaat.

Wel kan het helpend zijn als je nu aan het begin van dit traject stil staat bij de vraag: Met welk verlangen begin ik hier nu eigenlijk aan? Wat hoop ik dat er gebeurt door mee te doen aan dit inspiratietraject?

5 open the eyes of my heart, lord

Dit lied van Michael W. Smith drukt heel mooi het verlangen uit om Jezus te zien. Luister er eens aandachtig naar en laat je meenemen in het verlangen.

In de eerste helft van volgende week komt de tweede inspiratiemail!

Zegen voor jou, in Jezus verbonden,

Jos Douma