De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Johannes 3:29-30

Als het gaat om het aanbidden van Jezus wil ik me graag spiegelen aan Johannes de Doper. Hij leert me om Jezus te zien en te kennen als de bruidegom en mijzelf als de vriend van de bruidegom. En als de vriend van de bruidegom ken ik maar één vreugde: samen met de bruid de stem van de bruidegom te horen.

Voor Johannes geldt dat op een bijzondere manier: hij is geroepen om te getuigen van Jezus, om te vertellen dat de Vader een Zoon heeft van wie hij intens veel houdt, en om te verkondigen dat deze Zoon de bruidegom is voor de bruid. Zo laat Johannes me ontdekken dat aanbidden ook is: Jezus groot maken als de bruidegom en hem voorstellen aan de bruid. Het gaat dus niet om Johannes en het gaat ook niet om mij. Het gaat om de bruidegom die er is voor de bruid. En ik mag vriend van de bruidegom zijn, niet om daardoor zelf in het middelpunt te staan, maar om al het licht op hem te laten vallen.

Hij moet groter worden en ik kleiner.

Het beeld van de bruidegom roept vooral een wereld van genegenheid en verbondenheid op, een wereld van verlangen en liefhebben. Met die werkelijkheid komen we dus in aanraking als we Jezus leren kennen en naar hem verlangen.

Het Hooglied gaat dan meeklinken, dat liefdeslied dat zo vol is van verlangen en verrukking:

Mijn lief glanst en schittert, 
hij steekt boven duizenden uit. 
Zijn mond is zoet, 
aan hem is alles begeerlijk. 
Hooglied 5:10,16

En ook het nieuwtestamentische beeld van het huwelijk tussen de Christus als de bruidegom en de kerk als bruid opent nieuwe dimensies van mijn aanbidding van Jezus:

Christus heeft de kerk liefgehad en zich voor haar prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.
Efeziërs 5:25-27

De bruidegom heeft alles over voor zijn bruid. En de luister van de bruidegom wordt de luister van de bruid. Jezus beminnen en bewonderen als bruidegom draagt vrucht in heiligheid en zuiverheid.

Gebed

Jezus, u bent de bruidegom, de stralende Zoon van God die alles over heeft voor zijn bruid en intens naar haar verlangt. Zo wil ik u beminnen en bewonderen, in uw grenzeloze en zelfovergevende liefde voor uw gemeente op aarde. Schep in die gemeente en in mij de luister van uw zuiverheid en heiligheid. Amen.