In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.

Hebreeën 1:3

Steeds weer vraag ik me af wie God is. Hij is zo groot en zo machtig. Hij is zo verheven en majesteitelijk. Hij is zo overal en nergens. Hij is zo diep en dichtbij. Ik kan alleen maar met open mond staan kijken als ik probeer om op me in te laten werken wie de HEER is. En ik begrijp het als ik in de Bijbel steeds weer zie dat mensen, als ze hem in zijn luisterrijke glorie ontmoeten, als dood op de grond vallen, bang om te sterven. Want wie kan de HEER zien en in leven blijven?

Maar steeds opnieuw klinken dan ook weer de woorden: ‘Wees niet bang!’ En die woorden zijn des te krachtiger geworden omdat Jezus is gekomen. Hij heeft God zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor ons, sterfelijke mensen. Hij heeft een gezicht gegeven aan de Schepper die we niet konden kennen omdat hij een ondoorgrondelijk mysterie is en een ontoegankelijk licht bewoont. 

En als ik dan hoor dat in Jezus Christus Gods luister schittert en dat hij Gods evenbeeld is, dan springt mijn hart van vreugde op. God is niet langer op afstand, onkenbaar, ontoegankelijk. In Jezus is hij zichtbaar en ervaarbaar geworden. En ik laat op me inwerken dat de God die zich in het Oude Testament als Jahweh openbaart mij in het Nieuwe Testament in Jezus tegemoet komt. Wat zei Jezus ook al weer?

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Johannes 14:7,9

Als het echt waar is dat Jezus het evenbeeld is van God – en het is waar, want de Bijbel zegt het – dan kan ik dus alles wat over God wordt gezegd in het Oude Testament ook op de Zoon van God toepassen. En dat geeft prachtige mogelijkheden om Jezus te aanbidden vanuit de Psalmen!

U, HEER, bent een schild om mij heen, 
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Psalm 3:4

U bent mijn Heer, mijn geluk, 
niemand gaat u te boven.
Psalm 16:2

De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, 
hoogverheven is God, mijn redder.
Psalm 18:47

Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER. 
Psalm 84:12

Gebed

Jezus, u bent Gods evenbeeld. Wat een geweldig voorrecht dat ik Gods glorie in u mag zien schitteren en dat ik u mag aanbidden als de Heer van de hemel en de aarde, als de schepper van alles wat is, als mijn zon en mijn schild. Dank u dat ik mag weten dat ik, als ik u zie, de Vader zie. HEER Jezus, u bent God! Amen.