De drie preken die de kern van het boek en de online cursus vormen hield ik in de Fonteinkerk in Haarlem , om precies te zijn: op de zondagmorgens van 8, 15 en 22 juni 2008. In de tijd die daaraan voorafging en de tijd die erop volgde, preekte ik ook in veel andere kerken waar ik als gastpredikant voorging over 2 Korintiërs 3 vers 18. Ook in lezingen over verschillende thema’s rond gemeenteopbouw en spiritualiteit maakte ik vaak van deze tekst gebruik. Ik was gegrepen door de Bijbelse belofte die doorklinkt in deze woorden en door de belangrijkheid van de glorie van onze Heer.

Al eerder had ik voor mezelf opgeschreven wat mijn verlangen was rond deze Bijbeltekst. En ik vind het waardevol om wat ik toen persoonlijk opschreef vast te houden en nu met jou als lezer te delen. Daarom volgt hier nu de tekst die ik toen schreef (zaterdag 5 april 2008).


Wat er voorafging

In de loop van de voorbije tijd (weken, maanden, jaren) is mij helder geworden dat 2 Korintiërs 3 vers 18 een cruciale Bijbeltekst is als het gaat om geestelijke veranderingsprocessen die ik graag zou zien in mijn eigen leven, in het leven van medechristenen en in het leven van kerkelijke gemeentes.

De eerste keer dat ik preekte over deze tekst was in het najaar van 2003. Ik hield toen in de Fonteinkerk in Haarlem een prekenserie over ‘De heerlijkheid van God’. De preek over 2 Korintiërs 3 vers 18 vormde de laatste van een serie van vijf.

Vervolgens speelde (en ik zie dat vooral na afloop terug) in alle drie de boeken van mijn Jezustrilogie (Jezus ontdekken, Jezus aanbidden, Jezus uitstralen) deze tekst een belangrijke rol. Verder sprak ik over het thema van deze tekst tijdens een conferentie van Gods Geest werkt (11 maart 2006) met als vervolg een webpagina (www.josdouma.nl/glorie). Toen ik over deze tekst preekte in de Gereformeerde Kerk van Zuidhorn (30 maart 2008) en erover sprak tijdens een lustrumviering van de Navigatorstudenten in Utrecht (1 april 2008) en de reacties bemerkte, werd mij duidelijk dat dit Bijbelvers een heel belangrijke kern raakt die voor het christelijk en kerkelijk leven van vandaag van groot belang is.

Roeping

Ik wil dat nu (na overweging op donderdag, vrijdag en zaterdag 3 tot 5 april 2008) als volgt onder woorden brengen: ik geloof dat het mijn roeping is om de boodschap van deze Bijbeltekst uit te dragen onder christenen en in kerken. Dat wil ik vanaf nu doen door te spreken over ‘de 3 vers 18-belofte: een hoopvolle boodschap’ (met een vette knipoog naar het boek van Max Lucado over Johannes 3 vers 16).

Mijn doel

Ik wil zo veel mogelijk christenen uitdagen om 2 Korintiërs 3 vers 18 te kiezen als bron voor hun persoonlijke geestelijke groei; zij leren deze woorden zo uit hun hoofd dat ze in hun hart komen en bestuderen en mediteren over deze woorden vanuit hun verlangen naar persoonlijke geestelijke groei en geestelijke gemeentegroei.

Middelen

Drie preken over 3 vers 18, een website (www.josdouma.nl/3vers18) waar ik alle relevante materiaal een plaats geef, de Jezustrilogie (www.jezusontdekken.nl) en andere ondersteunende materialen.

Focus

In een context waarin de ontwikkeling van de gemeente vaak sterk gezocht wordt in missionaire relevantie en managementachtige methodieken dit appel laten uitgaan: het gaat om geestelijke groei in Christus. Dat is de bron van alle andere vormen van groei en verandering. Gemeenten moeten leren hier in de allereerste plaats op te focussen (dus niet: organisatorisch of missionair).

Geloof

Ik geloof dat dit een krachtig middel zal zijn dat een krachtige Geestesbeweging kan veroorzaken omdat dit Gods eigen Woord is. Dit is krachtig omdat de focus op Jezus is gericht; dit is mooi omdat we zo kunnen groeien in het zien van de luister van de Heer: zijn indrukwekkende schoonheid en zijn krachtige aantrekkelijkheid.

30 woorden

In aansluiting bij het spreken van Max Lucado over de 27 woorden van 3 vers 16, wil ik spreken over de 30 woorden van 3 vers 18:

‘Wij allen die met onbedekt gezicht

de luister van de Heer aanschouwen,

zullen meer en meer door de Geest van de Heer

naar de luister van dat beeld worden veranderd!’


Tot zover de tekst van toen. Nu is er dus ook het boek en de online cursus. Ik hoop dat ze een plek mogen krijgen in een vernieuwende Geestesbeweging die de focus scherp op Jezus richt. Omdat hij zo ongelooflijk mooi is, zo vol glorie en luister, zo liefdevol en levend, zo leeuw en zo lam, zo goed en zo gaaf en zo groot en zo gul en zo genadig, eindeloos genadig.