1 Gelukkigprijzingen

We gaan de tweede week in! Centraal staat het eerste gedeelte van de Bergrede: Matteüs 5:1-16, met daarin onder andere de acht gelukkigprijzingen.

Onderstaande podcast bevat de acht gelukkigprijzingen van Jezus in de audio-opname van de Luisterbijbel, steeds met een halve minuut stilte tussen de gelukkigprijzingen. Hopelijk helpt dat je om ze aandachtiger te beluisteren en er ook wat tijd bij stil te staan.

We nodigen je uit deze week een aantal keren de tijd te nemen om deze podcast te beluisteren en om in de stiltemomenten de woorden van Jezus tot je door te laten dringen.

2 Webinar

Kijk hier het webinar van deze week terug:

Luister het webinar hier terug als podcast:

Deze vragen vormden de leidraad voor het webinar:

 1. Wat betekent het dat Jezus gaat zitten op de berg?
 2. Wie spreekt Jezus aan in de Bergrede?
 3. Hoe klinkt het woord ‘geluk’ in onze huidige cultuur?
 4. Tonen de Gelukkigprijzingen het toonbeeld van de echte christen?
 5. Wat is de verrassing in de zaligsprekingen?
 6. Hoe hangen de protasis en de apodosis in de gelukkigprijzingen met elkaar samen?
 7. Wat betekent het woord dat vertaald wordt met ‘gelukkig’ (makarios)?
 8. Hoe helpen de gelukkigprijzingen ons om te groeien in een nieuwe hartsgesteldheid in het Koninkrijk?
 9. Wat hebben de gelukkigprijzingen te maken met humaniteit en spiritualiteit?
 10. Wat is nederigheid en waarom is het zo belangrijk?
 11. Welke zaligprijzing springt er voor jou speciaal uit?
 12. Hoe kun je je geestelijk oefenen in het ‘geluk van het koninkrijk’?
 13. Welke andere Bijbelwoorden verwoorden dezelfde boodschap als de gelukkigprijzingen?
 14. Wat leert Jezus ons hier over wat wij noemen identiteit en roeping?
 15. Hoe zijn de gelukkigprijzingen en de roeping om zout en licht te zijn met elkaar verbonden?

3 Video Bas van der Graaf: Zout en licht als identiteit en roeping

4 Video Jos Douma: Andere Bijbelwoorden bij de Bergrede

5 Preek: Wat is geluk en waar vind je het?

Laat je in deze preek van Bas van der Graaf verrassen door wat Jezus ons leert over geluk. Is het te vinden in onze situatie, in onze karaktereigenschappen, in onze idealen? Volgens Jezus kunnen
die dingen niet de ultieme bron van geluk zijn. Vanuit de rijke bron die Hij het koninkrijk van God noemt kan een diep geluk al die dingen gaan vervullen.

6 Preek: Een nieuwe identiteit en een nieuwe roeping

Met twee sprekende beelden – zout en licht – spreekt Jezus ons aan op de onvervreemdbare roeping om van betekenis te zijn in de wereld. Daar zijn we voor geschapen: om zout en licht te zijn. Jezus leert ons hoe we dit vanuit een leven in het Koninkrijk daadwerkelijk kunnen doen. Luistr naar deze preek van Bas van der Graaf.

7 Citaten over de Bergrede

Er zijn vele boeken geschreven over de Bergrede. Op de verschillende lespagina’s geven we een aantal citaten door om zelf bij stil te staan aan de hand van bijvoorbeeld deze vraag:

“Wat raakt me in het bijzonder in dit citaat? Welke zin, welk woord?”

Er is niets dat mij zozeer de absolute noodzaak van een nieuwe geboorte en van de heilige Geest en zijn werk in mij toont als de Bergrede. De zaligprijzingen zijn verpletterend om te horen en tonen mijn onuitsprekelijke hulpeloosheid. Het kan niets worden als ik niet opnieuw geboren word. Lees en bestudeer de Bergrede, kom jezelf tegen in het licht van de Bergrede. Het zal ertoe leiden dat je je ultieme behoefte ontdekt aan een nieuwe geboorte en aan het werk van de heilige Geest. Er is niets dat zozeer leidt tot het evangelie en de genade als de Bergrede.
Jo Tigcheler

De onderliggende oproep van de Bergrede is een oproep tot een spirituele revolutie, en dat lijkt me in ieder geval het meest urgente project voor onze tijd. We hebben dringend behoefte aan een kompas dat niet alleen op de beursberichten en de economische groei is gericht, en aan een waardenschaal die de cultuur van ego- en eigenbelang van individuen en groepen, partijen en volkeren overstijgt. De Bergrede biedt zo’n kompas voor hoe we onze ziel redden, de samenleving transformeren en de aarde leefbaar houden. Ze biedt zodoende een grondwet voor geluk, niet alleen mijn geluk maar dat van alle levende wezens.
Hein Stufkens