Op deze pagina vind je al het cursusmateriaal rond het eenvoudige woord ‘hier’.

 • 1 De zondagmorgenvideo
 • 2 Preek over ‘Hier’
 • 3 Luisterliederen
 • 4 Oefeningen
 • 5 Bijbelmomenten Tijd met Jezus
 • 6 Citaat: ‘Als God hier niet is’
 • 7 Footnote to all prayers
 • 8 Gespreksvragen
 • 9 Lichaamsgebed
 • 10 Een gedicht van Sören Kierkegaard
 • 11 Henri Nouwen over: Hier en Nu
 • 12 Hier: het meest aansprekende eenvoudige woord?
 • 13 Foto van een kunstwerk

1 De zondagmorgenvideo

In onderstaande video geef ik je een introductie in het eerste eenvoudige woord: hier. [of klik hier]

2 Preek over ‘Hier’

In de Plantagekerk ging het zondagmorgen 1 januari 2023 over het eenvoudige woord ‘hier’. Je kunt de preek hier terugkijken en -luisteren:

Je kunt de preek ook beluisteren als podcast:

3 Luisterliederen

‘Hij is hier’

‘Cannot Keep You’

‘Ik zal er zijn’

‘Vader, U bent hier’

‘Here I Am: Hineni’

4 Oefeningen

Oefening 1a

Met behulp van onderstaande podcast kun je een aanwezigheids-oefening doen van ruim 3 minuten:

Oefening 1b (‘Naakte spiritualiteit’ blz. 291)

Hier ben ik, Heer.
(Waar ben je? Lichamelijk? Emotioneel? Persoonlijk? Sociaal? Geestelijk?)

En U bent hier, Heer.
(Beschrijf je ervaring met of gevoelens over God op dit moment. Hoe zou je God vandaag noemen?)

Hier zijn we samen.
(Hoe zou je je samenzijn met God omschrijven?)

Oefening 2a: Verstillen met ‘Ik – ben – hier – nu – in – U’

Een spirituele oefening die ik zelf (bijna) dagelijks een plek geef is: tien minuten verstillen met behulp van een korte gebedszin die ik bid op het ritme van mijn ademhaling. In onderstaande video krijg je daarover een uitleg. In die gebedszin speelt dus ook het woord ‘hier’ een belangrijke rol.

Oefening 2b: podcast met begeleide oefening

In deze podcast neem ik je mee in een oefening met de gebedszon ‘Ik – ben – hier – nu – in – U’. Deze woorden bid je op het ritme van je adem. De podcast duurt drie minuten, maar je kunt als je langer in de stilte wilt blijven met deze gebdszin natuurlijk gewoon doorgaan.

In de tijd dat deze cursus liep, werd ik voor de pagina ‘Bid, bedank, bewonder’ kort geïnterviewd over mijn gebedspraktijk rond ´Ik be hier nu in U´. Dat interview kun je via ondertaande link teruglezen±

Lees: ‘Bidden is voor mij je afstemmen op God’

Oefening 3

Op blz. 67-68 van ‘Naakte spiritualiteit’ nodigt McLaren je als lezer uit om het boek even weg te leggen, diep adem te halen en een oefening te doen. Die oefening kun via deze podcast zelf ook doen:

Vragen en gedachten rond de oefening

Rond de oefening met de zinnen hier ben ik, hier bent U, hier zijn wij samen kreeg ik van een aantal deelnemers een reactie. In deze podcast geef ik die reacties door en reageer ik er op:

Oefening 4

Maak een steentje zoals op de foto (ingestuurd door een deelnemer) en draag het steentje bij je. Neem, telkens als je het steentje voelt, een moment om te oefenen met in het hier en nu zijn.

5 Bijbelmomenten Tijd met Jezus

Beluister de Bijbelmomenten van Tijd met Jezus hier via Spotify. Van 1 januari tot en met 25 maart worden de teksten voor de Bijbelmomenten gekozen in verbinding met de 12 eenvoudige woorden.

6 Citaat: ‘Als God hier niet is’

In deze korte video sta ik stil bij het openingscitaat van het eerste hoofdstuk over het eenvoudige woord hier. [of klik hier]

7 Footnote to all prayers

Op blz 50 van ‘Naakte spiritualiteit’ noemt Brian McLaren een gedicht van C.S. Lewis met de titel ‘Footnote tot All Prayers’. Hieronder kun je het gedicht lezen. Wat treft jou in dit gedicht? (Lees nog eens blz. 50-51 van ‘Naakte spiritualiteit’.)

Via onderstaande audio’s hoor je een voorlezing van het gedicht (eerste heb ik hier heb gevonden op YouTube; de tweede is ingesproken door een familied van een cursusdeelnemer).

Onder het Engelstalig gedicht vind je een link naar een poging tot een Nederlandse vertaling, tot stand gekomen met behulp van een van de deelnemers aan de cursus..

He whom I bow to only knows to whom I bow
When I attempt the ineffable Name, murmering Thou,
And dream of Pheidian fancies and embrace in heart
Symbols (I know) which cannot be the thing Thou art.
Thus always, taken at their word, all prayers blaspheme
Worshipping with frail images a folk-lore dream,
And all men in their praying, self-deceived, address
The coinage of their own unquiet thoughts, unless
Thou in magnetic mercy to Thyself divert
Our arrows, aimed unskillfully, beyond desert;
And all men are idolators, crying unheard
To a deaf idol, if Thou take them at their word.
Take not, o Lord, our literal sense. Lord, in Thy great,
Unbroken speech our limping metaphor translate.

Lees een Nederlandse vertaling van dit gedicht

8 Gespreksvragen

Bij Hoofdstuk 4 – Hier: meteen beginnen

 1. De auteur beschrijft de angstaanjagende ervaring van het horen van zijn naam terwijl
  hij in een bos was. Op welke manier zou jij metaforisch in het bos kunnen zijn, terwijl
  je naam geroepen wordt?
 2. De auteur legt uit dat hij het woord hier heeft gekozen om te voorkomen dat hij God
  te snel moet benoemen of aanspreken. Wat zijn zijn bedenkingen bij het benoemen
  van God? Als je het woord ‘God’ zegt, welke mentale beelden heb je dan in je hoofd,
  en op welke manieren kunnen die wel of niet behulpzaam zijn?
 3. Is er een plaats – een bepaald ‘hier’ – waar je voorspelbaar de aanwezigheid van God
  voelt? Wat maakt die plek speciaal voor jou?
 4. ‘Jezelf presenteren aan de Aanwezige’ – reageer in je eigen woorden op dit beeld.

Hoofdstuk 5 – Hier: het mysterie een naam geven

 1. Probeer jezelf te verplaatsen in het verhaal van Mozes en de brandende struik. Hoe
  zou jij gereageerd hebben?
 2. Als je één ding of ervaring in je leven zou moeten noemen die het meest lijkt op jouw
  brandende struik, wat zou dat dan zijn?
 3. De auteur spreekt over een essentiële balans tussen toegankelijkheid en mysterie in
  onze benadering van God. Op welk vlak worstel jij om dit evenwicht te bewaren?
  Welke neiging is voor jou natuurlijker?
 4. Hoe benoem jij God gewoonlijk, met welke naam of namen spreek jij Hem aan? Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze namen voor de Almachtige? Hoe zou je je repertoire van namen voor de Heilige kunnen uitbreiden? Welke namen in dit hoofdstuk spreken jou bijzonder aan?
 5. Deel je ervaringen in het oefenen met ‘hier’, ‘wie’ en ’thuis’.

9 Lichaamsgebed

In ‘Naakte spiritualiteit’ biedt Brian McLaren in bijlage 2 bij elk eenvoudig woord een lichaamsgebed aan waarin de gebedsoefening wordt versterkt met een gebaar of een houding.

Hier
Houd je handpalmen open en naar beneden gericht
en zeg: ‘Ik ben hier op deze plek, nu.’
Draai je geopende handpalmen naar boven
en zeg: ‘Ik ben hier op deze plek, open voor U, God.’

10 Een gedicht van Sören Kierkegaard

Een deelnemer aan de cursus attendeerde mij op een gedicht dat past bij de thematiek van het eenvoudige woord hier als oefening in aanwezigheid en aanroeping. Het gaat om een gedicht van Sören Kierkegaard dat te vinden is in het Liedboek voor de Kerken bij Gezang 215. Lees het hier:

Gij hebt mij ’t eerst bemind,
o God.
De hele dag,
het hele leven door
bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij het eerst bemind.

Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik
mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

Als in de dag ik mij onttrek
aan de verstrooiing van het leven
mijn ziel tot inkeer breng
en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.

11 Henri Nouwen over: Hier en Nu

In deze podcast lees ik een citaat voor van Henri Nouwen uit zijn boekje ‘Hier en Nu. Leven in de Geest’, blz. 17-19. De woorden die Nouwen spreekt gaan over Gods aanwezigheid en aan het belang van helemaal te zijn waar we zijn.

Download hier de voorgelezen tekst plus nog een extra paragraaf over ‘Onze binnenkamer’.

12 Hier: het meest aansprekende eenvoudige woord?

Toen ik in de vijfde week van de cursus een kleine peiling uitzette in de Whatsappgroep die bij de cursus hoorde met de vraag welke van de vier eenvoudige woorden die tot nu toe aan de orde waren geweest het meest aansprak (HIER, DANK, O, SORRY) noemde een overgrote meerderheid HIER. Dat verraste me en vervolgens vroeg ik om via een vragenformulier aan te geven waarom dat zo was. Er kwamen ruim 60 antwoorden. Luister naar een aantal van die antwoorden in onderstaande podcast:

13 Foto van een kunstwerk

Van een deelnemer aan de cursus kreeg ik onderstaande foto van een kunstwerk aan het Kooikerspad (kruising Geerpad) in Houten toegestuurd! De maker van het kunstwerk uit 2002 is Marc Ruygrok.

Via Google Maps maakt ik deze afbeelding:

Uit het kunstboek

Cursusdeelnemer Marian Zwartepoorte maakt naar aanleiding van de studie ‘Naakte spiritualiteit’ een kunstboek waarin zij iedere week naar aanleiding van haar gevoel en overdenking van de studie een bladzijde maakt, kleur en vorm geeft aan de woorden en de beleving van de studie.