Op deze pagina vind je al het cursusmateriaal rond het eenvoudige woord ‘nee’.

 • 1 De zondagmorgenvideo
 • 2 Preek over ‘Nee’
 • 3 Luisterliederen
 • 4 Oefeningen
 • 5 Gespreksvragen
 • Uit het kunstboek

1 De zondagmorgenvideo

In onderstaande video geef ik je een introductie in het zesde eenvoudige woord: ‘nee’ [of klik hier]

2 Preek over ‘Nee’

In de Plantagekerk ging het zondagmorgen 19 februari over het eenvoudige woord ‘nee’. De Schriftlezing was Psalm 77:1-10. Je kunt de preek hieronder terugkijken en terugluisteren:

Luister de preek als podcast:

3 Luisterliederen

‘Psalm 77a’

‘Psalm 77b’

‘Als alles duister is’

Psalm 88 – Nergens licht

‘Houd vol’

4 Oefeningen

1 Lichaamsgebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 290)

Nee
Kruis je armen in een X voor je borst,
met je handen gebald tot vuisten,
en vertel God wat je niet zult doen, niet zult accepteren, niet zult geloven, waar je geen genoegen mee zult nemen.

2 Eenvoudig gebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 293)

Ik weiger te geloven dat…
(Beschrijf de twijfel waar je mee worstelt.)

Dit is voor mij onaanvaardbaar omdat…
(Noem de overtuigingen en hoop waaraan je vasthoudt.)

Nee, Heer! Moge het nooit zo zijn…
(Beschrijf het resultaat waarvan jij vindt dat het vermeden moet wor-
den.)

5 Gespreksvragen

Hoofdstuk 18 – Nee: de leegte breidt zich uit

 1. De auteur presenteert vier mogelijke oplossingen voor het probleem van het kwaad. Hoe reageer je op deze vier opties? Ken jij bij elke optie iemand die daarvoor heeft gekozen?
 2. Heb je ooit een periode van spirituele woede en weigering meegemaakt? Waardoor is het ontstaan? Hoe voelde het? Hoe is het afgelopen?
 3. Hoe reageer je op de psalmen in dit hoofdstuk (77 en 88)? Wat verraste jou daarin, en wat troostte je?
 4. Als een vriend nee voelt, maar dat niet durft te uiten, wat zou jij dan zeggen?
 5. Wat zou je willen dat een vriend zou zeggen of doen – of niet zeggen of doen – om jou te helpen als jij vol woede en weigering bent?

Hoofdstuk 19 – Nee: boos op God

 1. Kun je jezelf verplaatsen in mensen die de Megillat Hashoah lezen? Wat kan deze liturgie voor jou betekenen?
 2. Hoe gemakkelijk is het voor jou om onderscheid te maken, zoals dit hoofdstuk je vraagt te doen, tussen ‘de G’d van wie we hopen dat hij bestaat’ en ‘de god die ogenschijnlijk bestaat’?
 3. Wat is de meest peripeteia-ervaring die je hebt gehad? Met welke verleidingen heb je in die ‘zone’ te maken gehad?
 4. Wat in het Job-verhaal ontroert of intrigeert je, of vind je heel bedenkelijk?
 5. Heb je ooit een gedicht of gebed van klaagzang en woede geschreven? Zo nee, waarom niet en zo ja, hoe was die ervaring?
 6. Als je weet dat je over zes maanden in een zone van peripeteia zou komen, wat zou je dan nu in een brief aan jezelf schrijven om je te helpen daar mee om te gaan?

Uit het kunstboek

Cursusdeelnemer Marian Zwartepoorte maakt naar aanleiding van de studie ‘Naakte spiritualiteit’ een kunstboek waarin zij iedere week naar aanleiding van haar gevoel en overdenking van de studie een bladzijde maakt, kleur en vorm geeft aan de woorden en de beleving van de studie.