Op deze plek kun je oefenen met het Jezusgebed. Het Jezusgebed is een gebedszin die met name in de oosters orthodoxe kerken een heel belangrijke plaats inneemt in de spiritualiteit. Ook steeds meer westerse christenen leren dit gebed kennen en beoefenen.

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm u over mij.

Het is de bedoeling van dit gebed dat je het zo vaak bidt – eerst hardop en later in het hart – dat het op den duur als het ware altijd voortdurend als vanzelf in het binnenste tot klinken komt. Dat is het onophoudelijke gebed.

Je kunt het Jezusgebed heel goed bidden op het ritme van je adem. Aandacht geven aan je ademhaling helpt je om met geest én lichaam in het hier en nu te zijn, en met je hele persoon mee te doen. De adem heb je om zo te zeggen ook altijd bij je: ademen is onze meest fundamentele ‘bezigheid’ die ons helpt om in leven te blijven. Maar het bijzondere is dat we ons er meestal niet van bewust zijn dat we ademen. De adem ademt zichzelf.

Als je je aandacht voor je adem combineert met het Jezusgebed dan kan dat zo:

 • bij het inademen zeg je (in je hoofd, in je hart): Heer Jezus Christus, Zoon van God,
 • bij het uitademen zeg je (in je hoofd, in je hart): ontferm u over mij.

Het bidden met de woorden van het Jezusgebed staat model voor bidden met een (vaste) gebedszin. Andere zinnen, direct verwant met het Jezusgebed, zijn bijvoorbeeld: 

 • Heer Jezus Christus, Zoon van God, u aanbid ik.
 • Heer Jezus Christus, Zoon van God, ik vertrouw op u.
 • Heer Jezus Christus, Zoon van God, geef mij vrede.
 • Heer Jezus, hier ben ik.
 • Heer Jezus, U bent liefde.

Dit zijn ook voorbeelden van mogelijke gebedszinnen:

 • God kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen.
 • Mijn Heer en mijn God.
 • Uw wil geschiede.
 • Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen.

Tijdsduur bepalen

Bepaal hoeveel tijd je aan het bidden van het Jezusgebed wilt besteden. Je kunt gebruik maken van audio-bestanden die beginnen en eindigen met een fragment (1 minuut) van het Taizé lied ‘Behüte mich Gott’ met daartussen stilte (achtereenvolgens: 4, 8, 15 of 20 minuten). Start hieronder het gewenste audiobestand.

    Stilte van 4 minuten:

    Stilte van 8 minuten:

    Stilte van 15 minuten:

    Stilte van 20 minuten:

Luisterliederen

Om in de sfeer van het Jezusgebed te komen – dat gebed dat zo vol is van de liefde voor de naam Jezus – kan het helpen om aandachtig naar een lied te luisteren. Hieronder vind je twee mogelijkheden

‘Jezus, wat een heerlijke naam’ (Opwekking 493)

‘Jezus, ik houd van U’ (Opwekking 731)

‘O Jesu, nomen dulce’ gezongen door Andreas Scholl


O Jesu nomen dulce / O Jezus lieflijke naam
Nomen admirabile / bewonderenswaardige naam
Nomen confortans / troostende naam
Quid enim canitur suavius / wat is zoeter om van te zingen
Quid auditur jucundius / wat is vreugdevoller om van te horen
Quid cogitatur dulcius / wat is lieflijker om aan te denken
Quam Jesus / dan Jezus
Dei filius / Gods Zoon

O nomen Jesu / O naam van Jezus,
verus animae cibus / waar voedsel voor mijn ziel
In ore mel / honing in de mond
in aure melos / muziek in het oor
in corde laetitia mea / vreugde in mijn hart

Tuum itaque nomen / Daarom wil ik uw naam
dulcissime Jesu / liefste Jezus
in aeternum in ore meo portabo / eeuwig in mijn mond dragen