Vanaf les 8 gaan we verder met het laatste hoofdstuk van ‘Alles nieuw’ en zullen de spirituele disciplines centraal komen te staan. Deze les 7 is wat korter: even wat rustiger aan doen.­čśâ Mocht je wat achter lopen met de lessen, heb je nu gelegenheid om bepaalde onderdelen uit de eerdere lessen nu alsnog tot je te nemen.

7.1 Levende Christussen

In het webinar van dinsdag 23 januari 2024 noemde ik al dat dit een heel belangrijke gedachte is in het spirituele gedachtegoed van Henri Nouwen:

Jezus is geworden zoals wij,

opdat wij zouden worden zoals Hij.

In zijn boekje ‘Nederigheid en dienstbaarheid. Het neerwaartse pad van Christus’ gebruikt Henri Nouwen op enkele plaatsen de uitdrukking ‘levende Christussen’ om de werkelijkheid van het worden als Jezus te verwoorden. Hieronder vind je de citaten, met de uitnodiging om ze goed te lezen en op je in te laten werken.

  1. “Een spiritueel leven is een bestaan dat wordt ge├»nspireerd door dezelfde Geest die Jezus Christus leidde. De Geest is de ademtocht van Christus in ons, de goddelijke kracht van Christus die werkzaam is in ons, de mysterieuze bron van nieuwe bezieling, die ons ervan bewustmaakt dat niet wij degenen zijn die leven, maar dat het Christus is die leeft in ons (cf. Gal 2,20). Het leiden van een geestelijk bestaan betekent dus dat we levende Christussen worden. Het is niet voldoende om te proberen Christus zo veel mogelijk na te volgen, ook niet om anderen te herinneren aan het bestaan van Jezus, zelfs is het niet genoeg om je te laten bezielen door de woorden en de daden van Jezus Christus. Nee, de spirituele manier van leven doet een veel drastischer beroep op ons: te leven als de levende Christus hier en nu, altijd en overal” (blz. 19-20).
  2. “Wanneer Jezus zegt dat de Geest ons de weg wil wijzen naar de volledige waarheid, bedoelt Hij dat de Geest ons voor honderd procent wil laten deelnemen aan het goddelijke bestaan, een bestaan dat nieuwe mensen van ons maakt met een nieuwe geest en in een nieuwe tijd: de geest en de tijd van Jezus Christus. In en door de Geest van Christus worden we Christussen voor anderen, overal en altijd. In en door de Geest krijgen we alle kennis die Jezus had en zijn we in staat alles te doen wat Hij deed” (blz. 37).
  3. “De weg van het kruis, het neerwaarts gerichte pad van God, wordt ons eigen pad, niet omdat we proberen Jezus na te volgen, maar omdat we door onze verwantschap met zijn Geest getransformeerd zijn in levende Christussen. Het geestelijke leven is het leven van de Geest van Christus in ons, een leven dat ons vrijmaakt om sterk te zijn ook al zijn we zwak, vrij ook als we gevangen zijn, opgewekt terwijl we lijden, rijk terwijl we ons arm weten, geori├źnteerd op de neerwaartse weg naar verlossing terwijl we ons bevinden in het gewoel van de opwaarts gerichte maatschappij” (blz. 38).
  4. “Christus volgen vraagt de bereidheid en de vastberadenheid om de geest van God geheel te laten doordringen in ons hoofd en ons hart en ons zo te vormen tot andere Christussen. Vorming is transformatie en transformatie betekent een toenemende gelijkenis met de geest van Christus, die zich niet vastklampte aan zijn gelijkheid aan God, maar die zichzelf leegmaakte” (blz. 61).
  5. “Net zoals Jezus ook de zoon van God is, zo is de Heilige Schrift ook het Woord van God. Door het Woord van God worden we gevormd tot levende Christussen. Die vorming houdt veel meer in dan ge├»nformeerd, onderricht, gesticht of ge├»nspireerd te worden. Ze vereist dat we het Woord tot ons nemen, erop kauwen, het verteren en het op die manier laten worden tot ons werkelijke voedsel. Zo daalt het Woord vanuit ons hoofd neer in ons hart en daar vindt het een woonplaats” (blz. 68).

Reflectie:

  1. Hoe ervaar jij de uitdrukking “levende Christussen”? Hoe verschilt dit van proberen Christus na te volgen of anderen aan Hem te herinneren?
  2. Wat zou het betekenen om werkelijk te leven als een levende Christus, altijd en overal, zoals beschreven wordt door Henri Nouwen? Op welke manieren zou dit jouw dagelijks leven en interacties kunnen beïnvloeden?

7.2 Nouwen als moderne profeet – Bonuspodcast

In Les 4 kon je luisteren naar een podcast over Henri Nouwen als moderne profeet. Bij die aflevering werd ook een bonuspodcast gemaak waarin Otto de Bruijne aan het woord komt.

“Schrijver en verteller van de podcast Kees van Ekris gaat, samen met initiator en maker Daan Molenaar, in gesprek met Otto de Bruijne. Otto is kunstenaar, schrijver, spreker ├ęn kenner van Henri Nouwen. Waarom denkt hij dat Nouwen zo goed aansluit bij veel mensen? En is er iets wat hij zelf van Nouwen heeft geleerd?”

Veel inspiratie bij het luisteren gewenst!