Kerk zijn, maar dan anders

 • Hoe geef ik vorm aan mijn christen zijn?
 • Hoe gaat het verder met de kerk?
 • Wat is dat: het goede leven?

Op maandag 5 september 2022 start de online cursus ‘Verlangen naar het goede leven’ van de School voor Spiritualiteit. De cursus is gebaseerd op het boek van Jos Douma met dezelfde titel waarin hij een weg wijst naar een andere manier van kerk zijn: dichter bij het gewone leven, praktischer, spiritueler.

Samen lezen, delen, eten

Centraal staan drie praktijken die samen de drievoudige kern van kerk zijn (en christen zijn) vormen:

 • Samen lezen
 • Samen delen
 • Samen eten

(Lees verder onder de afbeelding)

Opzet

De cursus is als volgt opgezet:

 • Gedurende tien weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag s morgens om 8.00 uur een mail met daarin (de link naar) een les om te lezen en te verwerken aan de hand van enkele reflectievragen.
 • Bij de lessen zit regelmatig verdiepend en vebredend materiaal in de vorm van (links naar) artikelen om te lezen, podcasts om te luisteren of video’s om naar te kijken
 • Er zullen vier webinars op YouTube gehouden worden over thema’s uit de cursus en over vragen die jij als deelnemer doorgeeft.
 • Het volgen van de cursus vraagt per week zo’n twee tot vier uren tijd, afhaneklijk van hoe intensief je er zelf mee bezig wilt of kunt zijn.

Wat de cursus je brengt

De cursus zal je helpen om:

 • zelf opnieuw te ontdekken wat voor jou de kern van christen zijn en kerk zijn is;
 • nieuwe inspiratie op te doen voor het in de praktijk brengen van geloof hoop en liefde;
 • in verbinding met anderen die de cursus volgen nieuwe inzichten op te doen over leerling van Jezus zijn

Kosten: vrijwillige donatie

Aan het meedoen aan deze cursus zijn vooraf geen kosten verbonden. Na afloop zal er een donatie worden gevraagd met als richtlijn 30 euro. Als je weinig of geen financiële middelen hebt, voel je dan toch vrij om gewoon mee te doen!

Optie: koop het boek

De cursus is gebaseerd op het boek ‘Verlangen naar het goede leven. Samen lezen, samen delen, samen eten’ dat Jos Douma in 2016 schreef. De inhoud van het boek is na de coronacrisis, die we de voorbije twee jaren hebben meegemaakt met alle gevolgen voor kerk zijn, actueler dan ooit.

De lessen van de cursus vallen grotendeels samen met de hoofdstukken van het boek. Maar als je het prettig vindt om het boek ook fysiek in handen te hebben, kun je het boek aanschaffen voor 15 euro (inclusief verzendkosten.). (Je kunt de cursus overigens prima volgen zonder het boek aan te schaffen.) De aanschaf van het boek staat los van de aanmedling van de cursus. Via onderstaande button kom je op een bestelformulier met meer informatie.

Overzicht van de cursus

Hieronder vind je een overzicht van de cursus:

Module 1 Anders kerk-zijn

 • Les 1.1 Inleiding
 • Les 1.2 Kerk na corona?
 • Les 1.3 Kerk zijn in een drieslag

Module 2 Het goede leven

 • Les 2.1 Leven, echt leven
 • Les 2.2 Gods nieuwe wereld is dichtbij
 • Les 2.3 Discipelschap
 • Les 2.4 Geloven in praktijken
 • Les 2.5 Waar we naar verlangen
 • Les 2.6 Zo deelt God genade uit
 • Les 2.7 Doe me een deugd
 • Les 2.8 Nieuw wij
 • Les 2.9 Waar de Geest waait
 • Les 2.10 Monastieke inspiratie

Module 3 Samen lezen

 • Les 3.1 Het woord moet het doen
 • Les 3.2 Bijbellezen met je hart
 • Les 3.3 Geloofsgesprekken voeren
 • Les 3.4 Waarom lezen deugt
 • Les 3.5 De kerk als leesclub

Module 4 Samen delen

 • Les 4.1 Er is gedoopt!
 • Les 4.2 Verlangen naar kwetsbaarheid
 • Les 4.3 De kracht van de geloofsgemeenschap
 • Les 4.4 Bemoedigen doet goed
 • Les 4.5 Laten we elkaar liefhebben

Module 5 Samen eten

 • Les 5.1 Aan de maaltijd wordt het stil
 • Les 5.2 Eten met Jezus
 • Les 5.3 Aan tafel!
 • Les 5.4 Van avondmaal naar maaltijdsamenkomst
 • Les 5.5 Geloven is doen

Module 6 De lezende, delende en etende kerk

 • Les 6.1 Lees! Deel! Eet! En doe het samen
 • Les 6.2 Kerk en ik